Reklama

20. 6. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

LCP BREF je v konečné fázi schvalovacího procesu

Na Dnech teplárenství a energetiky se řešila mimo jiné i aktuální problematika BAT pro velká spalovací zařízení, což je dokument, podle kterého budou revidována integrovaná povolení.

S aktualitami v oblasti BAT ve vztahu k energetice seznámil přítomné Jan Slavík, vedoucí oddělení IPPC a IRZ MŽP.

V úvodu se věnoval regulačnímu rámci zákona o integrované prevenci, který platí od roku 2002 a ačkoliv byl několikrát novelizován, základní systémové nastavení procesu povolování zůstalo nedotčeno. Velkou obměnou si ovšem prošel v souvislosti se zapracováním požadavků směrnice o průmyslových emisích v roce 2013.

Poměrně výrazná změna přišla s novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí v roce 2015. Ta byla v minulosti volně provázána s procesem EIA a integrovaným povolováním jako navazujícím procesem. Zde došlo k výraznému zpřísnění, kdy proces EIA automaticky posouvá navazující změnu integrovaného povolení do režimu podstatné změny.

Aktuálně je v závěrečné fázi legislativního procesu další změna, která bude mít systémově výrazné dopady. Jedná se o velmi diskutovanou novelu stavebního zákona, zavádějící flexibilnější vztah mezi stavební a integrované povolení. Předpoklad platnosti změny je rok 2018 a MŽP bude připravovat k této úpravě metodický dokument. Kromě toho bude v metodice řešen požadavek na porovnání s BAT již ve fázi EIA.

Ačkoliv se počítá s rozvolněním vazby stavebního a integrovaného povolení, budovat stavbu před obdržením integrovaného povolení nebude možné. Dříve získané stavební povolení bude možné využít až od okamžiku získání integrovaného povolení.

Systém přinese významnou časovou úsporu při realizaci projektů, na druhou stranu by měl zabránit budování zařízení, které by měla následně problémy se získáním integrovaných povolení (bez nich by nebylo možné fakticky zahájit provoz).

Další významnou novelou, která se dotýká zákona o integrované prevenci a je již účinná, je novela o ochraně ovzduší. Seznam nahrazovaných právních aktů se od ledna 2017 rozšířil o závazné stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší (tzv. nevyjmenované zdroje).

Další aktualizace se týká základní správy (dokument ke kontaminaci půdy a podzemních vod v místě provozu zařízení). Tato aktualizace se týká pouze těch provozovatelů, kteří si základní zprávu doposud nezpracovali. Pokud bude nutné v budoucnu v souvislosti se zavedením nebezpečných látek zpracovat základní zprávu, bude třeba již postupovat podle aktualizované ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372