2/2023

Kvalita srážkových vod

| autor: SOVAK ČR0

Kvalita srážkových vod

Zajímavý příspěvek k této problematice přinesli řešitelé výzkumného projektu TAČR Alfa 4 - TA04020432 Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 (2014-2017) RNDr. Pavel Špaček a Ing. Jiří Hendrych, Ph.D. V rámci tohoto výzkumného projektu se zabývali otázkou kontaminace srážkových vod, která je spojena především s tzv. „prvním splachem“.

Na vybraných lokalitách byly sledovány ve srážkových vodách koncentrace těžkých kovů a nepolárních extrahovatelných látek a naměřené hodnoty porovnány s platnými technickými předpisy ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod,TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami a ČSN 75 7143 Jakost vod: Jakost vody pro závlahu. 

Na sledovaných lokalitách došlo v průběhu dlouhodobého monitoringu k překročení požadovaných koncentrací v parametrech Cu, Zn a NEL. I z těchto výsledků je patrné, že řádné předčištění srážkových vod musí být nedílnou součástí případné recyklace či zasakování srážkových vod.

Více informací k této problematice přináší článek řešitelů výše zmíněného projektu, který je dostupný zde a rovněž přednáška, která byla prezentována v rámci doprovodného programu výstavy Vodovody a kanalizace 2017, která je dostupná zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP