1/2021

Která energie je nejzelenější? Ta nespotřebovaná

| zdroj: HE Consulting s.r.o.0

light-bulb-5259340_640.jpg
zdroj: Pixabay

Od roku 1990 poklesly emise České republiky CO2eq o cca 35%. Přesto dnes čelíme mnohem větší výzvě, kterou jsou nulové výsledné emise. Bude nutné veškerou energii získávat z bezemisních nebo obnovitelných zdrojů, abychom dosáhli 100% poklesu CO2eq. Jenomže odkud tolik zelené energie získáme? A bude její cena přijatelná? O mnohém lze polemizovat, ale jisté je, že nejzelenější a nejlevnější energií, je ta nespotřebovaná.

Jak energii nespotřebovat

Energie je naším služebníkem. Jeho práce je levná a podle toho je s ním také zacházeno, vesměs neúsporně. Veškeré procesy v průmyslu, výrobní i podpůrné (například vzduchotechnika či osvětlení) spotřebovávají energii a jsou nastaveny tak, že spotřebovávají vyšší množství energie než je skutečně potřeba.

Z praktických zkušeností vyplývá, že pouhou údržbou, odstraněním úniků a ztrát, či přenastavením, je možné uspořit 5 - 15% energie na rozličných zařízeních. Typicky bychom mohli tato opatření nazývat beznákladová, protože nevyžadují významnou investici. Ale ani „beznákladová“ opatření nejsou úplně zdarma, jejich řešení totiž stojí přinejmenším čas a práci. Pak je nutné položit si otázku: Vyplatí se vůbec taková opatření realizovat?

zelena energie1.jpg

Energetické účetnictví

Abychom zjistili, zda má smysl úsporná opatření skutečně realizovat, je zapotřebí splnit několik podmínek. Základem je, že spotřebu energie změříme. Přesto mějte na paměti, že samotné měření vám úspory energie nevyčíslí. Spotřeba energie vaší firmy se totiž neustále mění na základě počasí, objemu výroby či obsazenosti kanceláří. Data spotřeby energie je proto třeba analyzovat a interpretovat. Stejně jako v účetnictví, kde jde o spojení bankovní transakce s nákladovou položkou, i v energetickém účetnictví jde o to obhájit spotřebu energie.

Na to je nutné mít ty správné nástroje a lidi. Potřebujete někoho, kdo bude provádět vyhodnocení a podávat je vedení společnosti („energy champion“). Neobejdete se ani bez pracovníka, který bude úsporná opatření vymýšlet a realizovat (technický expert). Nakonec musíte zapojit všechny zaměstnance, aby smluvená opatření dodržovali. V přeneseném slova smyslu to znamená, aby nosili účtenky, doložili účelnost útraty, a zbytečně nerozhazovali.

Mezi nástroje, které potřebujete k energetickému účetnictví, patří podružné měřiče se záznamem dat, a vhodný program k vyhodnocení vstupů a generování přehledných výstupů. Sofistikovanější Excel funguje pro většinu účelů dostatečně. Výstupem analýzy jsou peněžité úspory či ztráty, což vzbudí u vedení větší zájem i pochopení nežli kilowatthodiny.

Energeticke ucetnictvi PrEko.jpg

Účetnictví je možné dělat nejen s penězi, ale i s energií. Potřebujete na něj správné nástroje, lidi a motivaci.

Energetický management jako trénink

Energetické úspory se vyhodnocují metodou Monitoring & Targeting. Tato metoda spočívá ve vytvoření modelu spotřeby na základě historických dat, který umožňuje nastavit pomyslnou laťku pro vaši spotřebu. Přibližme si to na příkladu. Chodíte běhat a historicky uběhnete kilometr průměrně za 4:30s. Když jste ale byli běhat v lese, kde byl kopcovitý terén, čas na kilometr se vám zvedl na 5:10s. Jindy jste zase běželi s větrem v zádech, díky čemuž jste kilometr uběhli za 3:50. Znamená to, že jeden den jste více fit než jiné dny?

Ne nezbytně, je třeba brát v potaz i vnější podmínky. Jak dobrý jsem běžec, co mi pomáhá běhat rychleji a jak rychle chci běhat? Správnou cestou je sledovat, jak vám postupně průměrný čas na kilometr klesá. Ale je potřeba porovnávat mezi sebou jen události, které se odehrávaly za stejných podmínek. Podobně to jde i v energetickém managementu. Pro různé externí vlivy lze zaznamenat historické hodnoty vašich spotřeb a z nich si stanovit cílovou hodnotu. Doporučujeme zvolit jako cíl průměr z historických hodnot. Je to fér vůči Vám a celému týmu. Nastavíte si laťku spotřeby a postupnou optimalizací zařízení a procesů se dostáváte na stále nižší spotřebu.

Potřebujete-li trenéra na Energetický Management, napište nám do na info@hecon.cz a společně sestavíme tréninkový plán a nastavíme laťku, ať už vám fouká vítr do zad či právě běžíte do kopce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo