Konference „FORUM KLASTRŮ V4“ – vstup do nové, lepší doby hospodaření s odpady

| zdroj: WASTen, z.s.2

Konference „FORUM KLASTRŮ V4“ – vstup do nové, lepší doby hospodaření s odpady

Klastr WASTen z.s. tímto navázal na stávající spolupráci s partnerskými klastry zemi V4: polským Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, maďarským KEXPORT Cluster a nově také se slovenskou Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH).

Během setkání klastrů v rámci květnového veletrhu PLASTPOL v Polsku (květen 2019), vznikla myšlenka na vytvoření mezinárodního Visegrádského klastru nebo obdobné iniciativy, která vylepší vyjednávací pozici při jednání o podobě legislativy odpadového hospodářství v souladu s moderními principy nakládání s odpady a také povede ke zlepšení možností mezinárodní spolupráce členů v rámci prostoru V4.

Konference byla organizovaná ve spolupráci s INSTITUTEM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY (INCIEN), který pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární a je důležitým partnerem pro organizaci doprovodných konferencí, kulatých stolů, networkingových a tzv. matchmakingových příležitostí.

Konference byla rozdělena na 3 části. První dvě části se konaly přímo na výstavišti v konferenčním sále P4.

V části první, otevřené i pro odbornou veřejnost vystoupili zástupci českého, polského a maďarského klastru a slovenské Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, kteří představili činnost svých organizací a aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Zúčastněné přivítal předseda výboru klastru WASTen, z.s. RNDr. Radek Hořeňovský:

Žijeme v turbulentní době, kdy připravované zákony o odpadech určí charakter celého odvětví odpadového hospodářství, nejen v ČR ale i na celém území Visegrádské čtyřky na roky dopředu. Z toho důvodu je v zájmu všech partnerských klastrů celý proces přípravy pozorně sledovat a společně iniciovat kroky pro LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LEPŠÍ ZDRAVÍ A LEPŠÍ ŽIVOT!“

S prezentací vystoupili:

 • Klastr WASTen, z.s. Česká republika,Bc.Vojtěch Brož

 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polsko, Mgr. Grzegorz Solarz

 • KEXPORT Environmental Nonprofit Ltd. , Maďarsko, Zoltán Toronyi

 • Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodářství (APOH), Slovensko, RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA.

Hlavním bodem konference bylo oficiální vyhlášení spolupráce klíčových klastrů odpadového hospodářství zemí V4 a podepsání mezinárodního Memoranda o vzájemné spolupráci klastrů odpadového hospodářství zemí V4.

Jako čtvrtý partner V4 se k této spolupráci připojila Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) ze Slovenska, která však ještě v této fázi vystupuje pouze jako přidružený podporovatel. APOH podpisem memoranda deklaruje užší budoucí spolupráci a oficiální přistoupení do mezinárodního Sdružení klastru V4 po schválení záměru valnou hromadou asociace, která je plánovaná na jaro 2020.

 • RNDr. Radek Hořeňovský za WASTen, z.s., Česká republika

 • Mgr. Grzegorz Solarz a Zbigniew Miazga za Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polsko

 • Zoltán Toronyi za KEXPORT Environmental Nonprofit Ltd. , Maďarsko

 • Ing. Martin Múdry a RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA za Asociácii podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Slovensko

Další část programu byla věnována tématice oběhového hospodářství. Odborné příspěvky v této oblasti prezentovali členové klastrů WASTen, z. s.:

 • Termická depolymerizace a řešení kalů z ČOV metodou termického rozkladu“, doc. RNDr. Miloslav Bačiak, ENRESS s.r.o.

 • Inovativní možnosti materiálového využití směsných odpadních plastů“, Ing. Jakub John, VIA ALTA a.s.

 • Zpracování kalů z ČOV z hlediska cirkulární ekonomiky“, Ing. Karel Prokeš CSc., AGMECO LT,s.r.o.

 • Detekce POP látek v životním prostředí a jejich odstraňování“, Ing. TOMÁŠ OCELKA, Ph.D., E&H services a.s.

Poslední částí programu byl večerní workshop pro členy sdružených organizací, který se konal ještě tentýž den v SPORT–V–HOTELu v Hrotovicích. Během setkání byly projednané možností spolupráce včetně záměrů realizace společných vývojových a vzdělávacích projektů podporovaných z visegrádských fondů.

Účastnici workshopu měli příležitost se blíže seznámit s praktickými modely podnikání v oblasti odpadového hospodářství v sousedních státech V4, častými problémy v této oblasti, pohledy na legislativu a nakonec návrhy na zlepšení situace.

Zazněly první náměty na společné projekty, nejen pro klastrové organizace ale i pro členy partnerských klastrů. Další jednání jsou plánována a první společné projekty by se mohly již zrodit v první polovině 2020.

Na fotografii zástupci českého klastru WASTen, z.s. (RNDr. Radek Hořeňovský – předseda výboru, Mgr. Alexandra Rýdlová – manažerka klastru) a polského Klastru Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Zbigniew Miazga – předseda výboru a Mgr. Grzegorz Solarz – místopředseda)

Konference a workshop byly spolufinancovány z prostředků EU v rámci projektu OP PIK „Rozšíření internacionalizačních aktivit klastru WASTen, z.s.

Foto: WASTen, z.s.

Komentáře

 1. http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> caw.mbwl.prumyslovaekologie.cz.mcj.is http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 2. http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin</a> tmc.ntzs.prumyslovaekologie.cz.bre.dm http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
KRC - partner
Nadace partnerství
Partner - SOVAK