Studie EN

Končí vodní blahobyt? V Praze probíhá konference „Voda a sucho”

| autor: Petr Jarolímek0

Končí vodní blahobyt? V Praze probíhá konference „Voda a sucho”

Úvodní zdravici pronesl ministr životního prostředí Richard Brabec. Vyzdvihl v ní snahu o jednotný přístup k problematice vody a sucha v rámci Národní koalice pro boj se suchem. Lze nastolovat otázky, které by byly ještě před pár lety neprůchozí, jako je cena vody. Nejdůležitější je shoda většiny odborníků, že v tváří tvář klimatické změně se musíme spojit. Co můžeme ovlivnit, je adaptace na tuto změnu, můžeme se na ni připravit,” uvedl ministr.

Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, hovořil o tom, že téma této konference odpovídá zkušenosti posledních pěti let, kdy se potýkáme s následky sucha. „Podzemní vody jsou nejvíce zranitelné a velice těžko obnovitelné a je to běh na dlouhou trať, u vod povrchových je to díky srážkám jednodušší. Zásadní je též naplněnost vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství se snaží orientovat na posílení povrchových vod,” sdělil.

Zmínil budování velkých vodních zdrojů, aktuálně ve zlínském kraji, ale i malé vodní nádrže a obecní rybníky. Za poslední dva roky proběhla obnova téměř 400 malých zdrojů. „Jde nám o zadržování vody v krajině a chceme v této snaze pokračovat,” řekl Aleš Kendík. „Vodní blahobyt, kdy v průměru v Česku připadá spotřeba 90 litrů vody na osobu/den, vnímáme nyní jako naprostou samozřejmost. Kdyby došlo díky suchu k zásadnímu snížení objemu vody, bude velmi problematické zajistit její hygienizaci,“ dodal.

Varoval před nebezpečím povodní. Vybídl ke snaze přívalové srážky zachytit v krajině i v nádržích a z faktu, že Česko je střechou Evropy, udělat výhodu a dešťové srážky u nás zadržet co nejdelší dobu.

Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky a robotiky ČVUT, identifikoval tři největší problémy ČR: vzdělávání, energetiku a zdroje vody. Voda je tedy nejen podle něj jednou ze tří největších výzev, před kterými ČR stojí.

„Nastal čas uplatňovat technologie průmyslu 4.0, resp. společnosti 4.0 - propojování virtuálního světa se světem reálným - i v oblasti hospodaření s vodou. Metody a nástroje, které jsou k dispozici, jsou dynamické a umožňují nejen sledovat a monitorovat, ale i predikovat. Jsou použitelné i na modelování klimatických změn a jejich ovlivňování z ČR. Bez simulování jednotlivých situací už v oblasti výzkumu se nepohneme dopředu,” uvedl Vladimír Mařík.

Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky, hovořil o zásobování obyvatel pitnou vodou. Uvedl, že v zásobování nedošlo k výpadkům, neboť vodohospodáři se suchem počítali. „Máme cca 2800 provozovatelů vodovodů, 50 největších zásobuje 85 % obyvatel a pomáhají menším provozovatelům zavážet vodojemy vodou. Taktéž ztráty vody z vodovodní sítě se snížily na 15 %”, sdělil.

Oldřich Vlasák uvedl, že další snižování spotřeby vody ze strany obyvatelstva už nemůžeme očekávat a již nyní jsme na hygienickém minimu. „Neočekávám, že i kdyby sucho pokračovalo, že by se dotklo obyvatel,” ubezpečil. Vodárny však při zásobování obyvatelstva pitnou vodou zápasí se snižováním vydatnosti podzemní vody a snižováním průtoku v korytech řek. Dochází ke zhoršování surové vody. I v této surové vodě se ve zvětšené míře nachází škodlivé látky, což stěžuje úpravu vody a vyžaduje další investice, mají-li vodohospodáři plnit limity.

Konference Voda a sucho” pokračuje odbornými přednáškami, týkajícími se zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v ČR a SR, nových technologií ve vodárenství, vodních děl v ČR a efektivního využití šedých" a srážkových vod. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat