Reklama

16. 5. 2016  |  Servisní témata  |  Autor: (rak)

Komise žádá Slovinsko, aby vyčistilo skládky odpadů

Evropská komise zveřejnila 28. dubna 2016 dubnový soubor případů porušení povinnosti. „Hříšníky“ v odpadovém hospodářství jsou tentokrát zejména Slovinsko a Chorvatsko.

Ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení povinnosti Evropská komise podniká právní kroky proti členským státům z důvodu neplnění jejich povinností vyplývajících z práva EU.

Cílem těchto rozhodnutí, které se týkají různých odvětví a oblastí politiky EU (viz příloha I a II), je zajistit správné uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Posuzování vlivů na životní prostředí: Komise postupuje Soudnímu dvoru EU případ POLSKA týkající se nepřiměřeného posuzování průzkumných těžebních vrtů

Podle polského práva je možné vrtat do hloubky 5 000 metrů bez předchozího posouzení možného dopadu na životní prostředí.

Vysoká mezní hodnota zavedena polskými právem nezohledňuje všechny relevantní kritéria a normy stanovené ve směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice 2011/92/EU), která by se měla použít při určování toho, zda je v případě některých typů projektů třeba posouzení dopadů.

Podle práva EU se musí hloubkové vrty posuzovat zejména kvůli odpadu, který produkují, jejich vlivu na vodu a půdu, využívání přírodních zdrojů, riziku nehod a všech kumulativních účinků, který mohou mít ve spojení s podobnými projekty nebo činnostmi.

Na tuto skutečnost nedávno poukázal Soudní dvůr EU (ve věci C-531/13). Dnešní rozhodnutí navazuje na odůvodněné stanovisko zaslané v únoru 2015. Další informace jsou dostupné v naprosté tiskové zprávě.

Odpad: Komise žádá CHORVATSKO, aby přijalo opatření týkající se nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů

Komise naléhá na Chorvatsko, aby vypracovalo plán nakládání s odpadyprogram předcházení vzniku odpadů, které jsou základem každé národní politiky nakládání s odpady, v souladu s cíli právních předpisů EU o odpadech (směrnice 2008/98 / ES) a oběhového hospodářství.

Jsou také předpokladem pro využívání finančních prostředků EU. Cílem plánů nakládání s odpady a programů předcházení vzniku odpadů je snížit dopady odpadu na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšit efektivitu využívání zdrojů v EU.

Chorvatsko mělo národní plán nakládání s odpady na období 2007 - 2015, ale neprovedlo jeho revizi, nerozšířilo jeho platnost ani nepřijalo nový plán na další ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372