Reklama

24. 7. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: Radovan Potočár  |  Zdroj: energie-portal.sk

Komise schválila pravidla pro Modernizační fond. Rozběhne se už příští rok

Modernizační fond bude fungovat v půlročních cyklech. Prováděcí nařízení Evropské komise stanoví podrobná pravidla jeho provozování.

Dlouho očekávaný Modernizační fond, který má rozdělovat dotace už od roku 2021, dostal jasná pravidla fungování. Evropská komise (EK) zveřejnila prováděcí nařízení, kterým se stanoví pravidla uplatňování směrnice EP a Rady 2003/87/ES, pokud jde o provozování modernizačních fondu na podporu investic na modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti v 10 zemích střední a východní Evropy včetně České republiky.

Energetickým a průmyslovým podnikům by měl Modernizační fond rozdělit v průběhu 10 let kolem 1,3 miliardy eur. Fond bude financován výnosy z povolenek. První podrobnosti o jeho přípravě přinesl Energie-portal.sk začátkem tohoto roku. Plné znění prováděcího nařízení EK si můžete stáhnout přes odkaz v závěru článku.

Přehled investic do 30. listopadu

Přijímající členské státy by podle nařízení EK měli o plánovaných investicích pravidelně informovat Evropskou investiční banku (EIB) i Investiční výbor modernizační fondu a usnadnit tak plánování plateb a hospodaření se zdroji fondu. Uvedené informace je však nebudou zavazovat při předkládání budoucích investičních návrhů.

"Každý přijímající členský stát poskytne nejpozději do 30. listopadu každého roku EIB a investičnímu výboru přehled investic, na které hodlá předložit investiční návrhy v následujících dvou kalendářních letech, jakož i aktualizované informace o investicích, na které se vztahuje jakýkoliv předchozí přehled," píše se v nařízení.

V tomto přehledu musí přijímající státy uvést:

  • jméno navrhovatele projektu nebo název řídicího orgánu režimu,
  • konkrétní umístění investice nebo zeměpisnou oblast působnosti režimu,
  • odhad celkových investičních nákladů,
  • investiční oblast a souhrnný popis investice,
  • případně stav posouzení státní podpory, pokud jde o investici,
  • odhad financování z modernizačního fondu a nástin zamýšlených návrhů financování.

Tyto přehledy však nebudou pro členské státy závazné. Samotné investiční návrhy mohou přijímající státy předkládat kdykoliv během kalendářního roku.

Posoudí, zda jde o prioritní projekt

Modernizační fond bude poskytovat podporu pro jednotlivé projekty, ale i pro víceleté režimy. V případě, že se investice bude týkat režimu, přijímající stát musí podle nařízení EK uvést přesnou částku, kterou požaduje vyplatit jako první v rámci režimu. Po rozhodnutí Komise o prvním vyplacení v rámci režimu si jakékoliv následné vyplacení bude od přijímajícího státu vyžadovat samostatný návrh, kde bude uvedena požadovaná částka a podle potřeby i aktualizované informace o ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372