2/2023

Komise EU vydala nové prováděcí nařízení týkající se glyfosátu

| autor: redakce0

Komise EU vydala nové prováděcí nařízení týkající se glyfosátu

Původní text v sedmém sloupci „Zvláštního ustanovení“ je nahrazen tímto:

„Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle Čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, pozměněné Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 27. června 2016.

Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

  • musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,
  • musí věnovat zvláštní pozornost rizikům plynoucím z používání v určitých oblastech uvedených v čl. 12 písm. a) směrnice 2009/128/ES,
  • musí věnovat zvláštní pozornost souladu předsklizňových použití se správnou zemědělskou praxí.

Členské státy zajistí, aby přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát neobsahovaly formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (A. CAS 61791-26-2).“

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Celý text je dostupný zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP