Reklama

9. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Komentář náměstka ministra k výsledkům průmyslu v prosinci 2016

Český průmysl v prosinci kopíroval pokles v Německu. Tamní průmyslová produkce snížila meziměsíčně výkon o tři procenta. Za celý rok 2016 se průmyslová produkce v Česku zvýšila o téměř tři procenta. Jde o slušný výsledek, který byl tažen nejvíce již tradičně segmentem výroby motorových vozidel, kovovýrobou a gumárenským a plastikářským průmyslem.

Celoročnímu výsledku rovněž pomohla obnova chemické výroby v Unipetrolu. Současné podmínky na trhu práce se promítají do rychlejšího růstu mezd. Pro české podniky bude v nejbližším období zdrojem nejistoty především opuštění kurzového závazku centrální banky a obtížně předvídatelný vývoj na světových odbytištích.

 Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 2,7 %, po očištění od sezónních vlivů klesla o 2,2 %. K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,34 procentního bodu, růst o 10,1 %), ze zpracovatelského průmyslu výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,28 p.b., růst o 7,6 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 8,0 %).

Naopak pokles byl zaznamenán v odvětvích těžby a dobývání, výroby strojů a zařízení a ve výrobě potravinářských výrobků.

Rychleji než v domácí tržby z průmyslové činnosti (+3,5 %, v běžných cenách), rostly tržby z přímého vývozu (+5,7 %, v b.c.). Výrazným příslibem dobrého budoucího vývoje je nárůst nových zakázek, především těch ze zahraničí, které vzrostly díky automobilovému průmyslu meziročně o 12,6 %. Domácí zakázky udržovaly v prosinci mírný 3,5% růst.

Průmyslová produkce v roce 2016 meziročně vzrostla o 2,9 %. Předběžné údaje ukazují, že největším tahounem průmyslové produkce byla opět výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, která potvrdila pozici dominantního průmyslového odvětví.

Vývoj v průmyslu v roce 2016 lze vnímat pozitivně z pohledu rostoucí zaměstnanosti, která se v podnicích s 50 a více zaměstnanci zvýšila meziročně o 2,8 % a průměrná nominální mzda v těchto podnicích vzrostla o 3,8 % a dosáhla 29 376 Kč.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372