1/2024

Komentář ministra životního prostředí Richarda Brabce ke studentské stávce

| autor: MŽP ČR0

Komentář ministra životního prostředí Richarda Brabce ke studentské stávce

Ostatně, když jsem v roce 2014 přišel do vlády, okamžitě jsme začali řešit sucho jako důsledek klimatické změny. Na změnu klimatu a její dopady jsem také začal důsledně upozorňovat, a i díky tomu začalo toto téma rezonovat i v naší společnosti.

V roce 2015 vláda na můj návrh přijala Politiku ochrany klimatu. A od roku 2015 máme také Národní strategii adaptace na změnu klimatu. Oba dokumenty stanovují kroky, které děláme a budeme dělat s cílem zmírnit jak rychlost klimatické změny, tak její dopady.

Klíčovým opatřením je postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice ve všech oblastech, tedy nejen v energetice a průmyslu, ale také v dopravě, zemědělství nebo službách. Tedy například postupný odklon od uhlí, transformace energeticky náročného průmyslu, v dopravě rozvoj elektromobility a vodíkových pohonů.

Nezbytné je snižování energetické náročnosti bytů a domů, které jsou velkým producentem skleníkových plynů. V tom může pomoci třeba náš program Nová zelená úsporám.

Česká republika s předstihem plní své závazky vyplývající z klimaticko-energetického balíčku EU i z Pařížské dohody. Věřím, že budeme schopni snížit emise skleníkových plynů minimálně o 45 % do roku 2030 a směřovat k našemu dlouhodobému cíli, a tím je snížení emisí o 80 % v roce 2050.

Věřím ale také, že ve svém úsilí o záchranu klimatu nezůstane Evropa sama, a i další státy budou taktéž dodržovat dohody. Pouze tak máme ještě šanci zabránit nezvratným změnám, které ve svém důsledku ohrozí kvalitu života mnoha dalších generací.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP