1/2024

Komentář k výsledkům průmyslu za prosinec 2017

| autor: MPO0

Komentář k výsledkům průmyslu za prosinec 2017

"Výsledky za poslední měsíc roku 2017 nám taktéž kompletují údaje za 4. čtvrtletí roku 2017 i za celý rok. V posledním čtvrtletí roku 2017 český průmysl překonal meziroční tempo růstu sedmi procent a za celý rok 2017 se přehoupnul přes pět a půl procenta. To je nejrychlejší růst od roku 2011. Výkon tuzemského průmyslu v prosinci byl tažen zejména domácí poptávkou, poněkud pomaleji rostla zahraniční poptávka, byť výsledky v Evropské unii jsou velmi slušné. Aktuální průzkumy mezi nákupními manažery naznačují, že nálada mezi podnikateli je nadále pozitivní a hodnoty většiny předstihových indikátorů jsou vyšší než před rokem. Přesto očekáváme, že v letošním roce bude dynamika růstu celkově slabší. Hlavními výzvami pro tuzemské průmyslové podniky bude schopnost vyrovnat se s vyčerpaným trhem práce, rostoucími mzdami a posilující korunou.“ uvedl náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Ing. Eduard Muřický.

Průmyslová produkce v prosinci 2017 podle údajů Českého statistického úřadu meziročně vzrostla o 2,7 %, po vyloučení kalendářních vlivů o 8,0 % a ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení sezónních vlivů) byla nižší o 1,5 %. Hodnota nových průmyslových zakázek v prosinci meziročně vzrostla o 6,8 %, rostly především domácí zakázky (o 13,2 %), pomaleji pak zakázky ze zahraničí (o 3,7 %).

Údaje o průmyslové produkci za prosinec 2017 ukázaly, že nejvyšší růstovou dynamiku vykazuje sekce těžby a dobývání, když meziročně rostla o 4,6 %. Nicméně díky svému podílu na celkovém průmyslu má největší význam zpracovatelský průmysl, který rostl meziročně o 3,0 % (v rámci zpracovatelského průmyslu má je rozhodující automobilový průmysl, který vykázal růst o 10,3 %). Sekce výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zpomalila svoji růstovou dynamiku, zřejmě i pod vlivem počasí (prosinec 2017 byl teplejší oproti prosinci roku 2016), když meziročně rostla o 0,8 %.

Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla v 11 odvětvích a snížila se taktéž v 11 odvětvích. Nejvíce se produkce zvýšila ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků (o 11,4 %), dále ve výrobě chemických látek a chemických přípravků (o 10,7 %) a v automobilovém průmyslu (o 10,3 %). Naproti tomu nejvyšší pokles vykázala výroba usní a souvisejících výrobků (o 23,3 %), dále pak výroba základních kovů, hutního zpracování; slévárenství (o 17,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 10,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) meziročně poklesly o 0,4 %, z toho tržby z přímého vývozu poklesly taktéž o 0,4 % a domácí tržby (zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 0,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v prosinci 2017 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 32 268 Kč.

Za 4. čtvrtletí roku 2017 se průmyslová produkce zvýšila meziročně o 7,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím (po vyloučení sezónních vlivů) byla vyšší o 4,2 %. Ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu vzrostla o 10,5 %, ve zpracovatelském průmyslu rostla o 7,2 % a v těžbě a dobývání zůstala produkce meziročně na stejné úrovni.

Za uplynulý rok 2017 se průmyslová produkce zvýšila meziročně o 5,7 %, po očištění dat o počet pracovních dní vzrostla o 6,2 %. Ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu vzrostla o 6,8 %, ve zpracovatelském průmyslu rostla o 6,0 % a v těžbě a dobývání zůstala produkce pod úrovní předchozího roku o 6,1 %.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP