1/2021

Kdo bude nejlepší mladý chemik České republiky?

| zdroj: TZ Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR0

chemik.jpg
zdroj: mladychemikcr.cz

V úterý 15. června 2021 se uskuteční devátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Čtyřicet nejtalentovanějších žáků, kteří postoupili do národního kola, absolvuje on-line test zaměřený na chemické znalosti. Vítěz se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Soutěž vznikla v roce 2007 ve spolupráci společnosti Synthesia a SPŠCH Pardubice a představuje největší a nejpopulárnější chemické klání žáků osmých a devátých tříd základních škol. Letošní ročník Mladého chemika se z důvodu nepříznivé epidemické situace musel z větší části uskutečnit v on-line prostoru, přesto zaznamenal vysokou účast téměř 9 400žáků z 398 základních škol.

Regionální kola soutěže probíhala od září loňského roku v jedenácti pořadatelských centrech – středních odborných školách. Míra účasti v krajských kolech rozhodla o počtu postupujících do celostátního finále. Nejvíce finalistů získala SPŠCH Pardubice, kterou bude reprezentovat šest soutěžících. MSŠCH Praha, SPŠCH Brno a SPŠCH Ostrava zastoupí pět finalistů, SOŠTZ Lovosice, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SŠLCH Olomouc, SPŠ Hranice a SUPŠ Karlovy Vary vyšlou po třech soutěžících. Čtyřicítku finalistů doplní dva postupující z regionu SPŠ Otrokovice a SŠO České Budějovice.

„Národní finále představuje vyvrcholení soutěže a završuje spolupráci všech stupňů školství s průmyslovým sektorem. Obvykle mívá charakter společenské události s bohatým doprovodným programem, což letos nebylo možné realizovat. Abychom výjimečnou atmosféru finále zpřístupnili soutěžícím, učitelům i zájemcům z řad veřejnosti, rozhodli jsme se uspořádat on-line přenos slavnostního vyhlášení výsledků,“ vysvětluje Petr Kalenda, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, která je pořadatelem celostátního finále.

Finálový den odstartuje v dopoledních hodinách slavnostním zahájením. On-line vysílání proběhne od 9:30 na YouTube kanálu MLADÝ CHEMIK ČR - celostátní finále 2021. Soutěžící nejprve obdrží podrobné informace k testování a poté absolvují 90minutový on-line test, jehož autorem je tým pedagogů pořádající fakulty. „Při tvorbě soutěžního zadání vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ale nevyhýbáme se ani složitějším otázkám. Většina finalistů je totiž pro chemii zapálena a má nadstandardní vědomosti z oboru. Zkušenost nám ukázala, že s mnohými z nich se za pár let potkáme jako s našimi studenty,“ doplňuje profesor Kalenda.

V čase mezi testováním a vyhlášením výsledků připravila pořádající fakulta příjemné zpestření v podobě vystoupení chemického mága Michaela Londesborougha. Ten je považován za „básníka vědy“ a v jeho repertoáru je řada zábavných i dechberoucích pokusů. Kromě toho bude možné sledovat krátké filmy partnerů celostátního finále, kterými jsou společnosti AGROFERT, Cefic – Evropská asociace chemického průmyslu,ČEPRO, Dow Europe, SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, SYNTHOS Kralupy a ORLEN Unipetrol RPA.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční od 15:00 hodin formou on-line přenosu na YouTube kanálu MLADÝ CHEMIK ČR - celostátní finále 2021. Oceněno bude všech čtyřicet finalistů a tři učitelé, jejichž žáci obsadí medailové pozice. Soutěžící i pedagogové získají dárkové poukazy v různých hodnotách od partnerů soutěže, pro prvních pět finalistů fakulta připravila i Cenu děkana FChT Univerzity Pardubice – příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia. Učitelé tří nejlepších žáků získají také Pamětní medaili FChT Univerzity Pardubiceza zvyšování zájmu žáků o studium chemie. Výhercům budou ceny zaslány poštou.

„Devátý ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se navzdory pandemii a četným omezením těšil nejen vysokému zájmu žáků a škol, ale také přízni partnerů. Potěšující je zejména rostoucí prestiž a renomé soutěže v zahraničí. Vedle tradičních partnerů včetně společnosti Dow Europe se do podpory celostátního finále letos zapojila také druhá významná zahraniční organizace Cefic – Evropská asociace chemického průmyslu. Věřím, že finále proběhne korektně a že zájem žáků posledních ročníků základních škol bude i nadále stoupat,“ uzavřel Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního finále.

Více informací na

www.mladychemikcr.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo