1/2024

Kam s ním aneb Jak postupovat při likvidaci starého vozidla?

| autor: Martina Jandusová0

Kam s ním aneb Jak postupovat při likvidaci starého vozidla?

Stará vozidla je po skončení životnosti nutné zavést ke zpracovatelům starých vozidel, tedy na autovrakoviště či vrakoviště.

Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákon č.56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech.

Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností by mělo přispět k minimalizování vlivu na životní prostředí a přispívat tak k ochraně kvality životního prostředí a úsporám energie.

Stará vozidla jsou zahrnuta do kategorie nebezpečných odpadů, protože obsahují množství nebezpečných látek (jako například olej, kyseliny a chemické sloučeniny obsažené v tekutinách).

Ze zákona je manipulace a likvidace starých vozů dovolena pouze autorizovaným zpracovatelům starých vozidel. § 37 zákona o odpadech říká, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen starý vůz předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Pokud současně s likvidací starého auta zvažujete nákup nového, zaměřte se především na prověřené ojeté vozy. Sem patří zejména automobily zařazené např. v programech Das Welt Auto, Škoda Plus, Volvo Select či Kia Ojeté vozy. U těchto vozidel se důsledně prověřuje technický stav i původ auta.

Po přezkoušení uděluje autorizaci Ministerstvo životního prostředí. Těchto zařízení je v České republice více než 450. Zařízení ke sběru a zpracování autovraků můžete jednoduše vyhledat skrze aktualizovaný seznam na stránkách MŽP, lze jej filtrovat podle místa bydliště.

V případě, že je auto nepojízdné, můžete se dohodnout s firmou, která vlastní autovrakoviště. Některá autovrakoviště disponují odtahovým vozidlem připraveným k tomuto účelu.

Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, nebo trvalého vyřazení vozidla z registru a jeho odhlášení je zcela osvobozeno od správních poplatků.

V zákoně o odpadech je ustanovení (§ 37b) ukládající provozovatelům zařízení ke sběru autovraků bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1.července 2002, pokud obsahují podstatné části a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007.

Ovšem v případě, že svůj vůz „opustíte“ na veřejném místě, stává se z něj ze zákona autovrak a vám vznikají náklady spojené s jeho likvidací.

Provozovatel sběrného zařízení má povinnost vám při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí. Ovšem musíte splnit dvě podmínky - údaje v technickém průkaze a identifikační čísla vozidla (VIN) musí být shodná a zároveň autovraku nesmí chybět důležité součásti - kompletní karoserie a motor.

Co budete potřebovat k likvidaci starého vozidla?

Fyzické osoby:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • originál velkého technického průkazu
  • v případě likvidace z pozůstalosti je nutné přinést rozhodnutí o dědictví
  • pokud nejste majitelem vozu, ale jen provozovatelem, tak plnou moc k likvidaci

Právnické osoby:

  • výpis z obchodního rejstříku (ne starší 12 měsíců ke dni požadované likvidace) – originál/ověřená kopie

Dalším krokem je trvalé vyřazení vozidla z Centrálního registru vozidel. Jak bylo zmíněno výše, provozovatel autovrakoviště vám vystaví doklad o ekologické likvidaci. S dokladem, osvědčením o registraci a tabulkou registrační značky se dostavíte na dopravní úřad na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností, kde dojde k vyřazení.

Vyplníte si Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel a dostanete záznam do technického průkazu. Vše je obvykle vyřízeno na počkání.

Posledním krokem je už jen návštěva pojišťovny, kde zrušíte pojistnou smlouvu a proplatí se vám nespotřebované pojistné. Právnické osoby odhlásí vozidlo ze silniční daně na Finančním úřadě a požádají si o vrácení nespotřebované části silniční daně.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling