1/2024

Jsou majitelé domů motivováni ke snižování spotřeby energie? MPO si nechalo zpracovat rozsáhlý průzkum povědomí o úsporách energie

| autor: MPO ČR0

Jsou majitelé domů motivováni ke snižování spotřeby energie? MPO si nechalo zpracovat rozsáhlý prů

Oproti tomu města a obce plánují rekonstrukce svých objektů zejména právě s ohledem na dostupnost dotačních mechanismů. Podnikatelé zajímají úspory výdajů za energie, ale minimálně stejně i zvýšení komfortu a zlepšení technického stavu energetického hospodářství.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nechalo vypracovat obsáhlý průzkum, jehož cílem bylo ozřejmit, jaké povědomí mají vlastníci budov o možnostech snižování spotřeby energie, jaké jsou jejich motivace při přípravě energeticky úsporných řešení a jaké jsou bariéry, které takovým řešením zabraňují. Výzkum je zcela unikátní a doposud nebyl tak rozsáhlý analytický materiál sestaven. Průzkum byl zaměřen na sektor bydlení, veřejný sektor i na podnikatelský sektor.

Průzkum ukázal řadu možných řešení ve všech sektorech. Celkově je zřejmé, že je třeba věnovat velkou pozornost kvalitní projektové přípravě. To je jednoznačná cesta k dosahování vyšší energetické účinnosti. 

Dále je zřejmá potřeba mnohovrstevnaté komunikační kampaně, která lidem vysvětlí proč a jak investovat do komplexních energeticky úsporných řešení,“ uvádí k výsledkům průzkumů ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu Vladimír Sochor.

Je čas se začít zabývat dalšími možnostmi, jak podporovat úspory energie, než jsou jen investiční dotace. Je třeba se pokusit o změnu přístupu ke spotřebě energie, je třeba motivovat k úspornému chování lidí“, dodává ředitel Sochor.

Zpracovatelem průzkumu byla aliance energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere. Šance pro budovy přišla s následujícím hodnocením:

Můžeme konstatovat, že u rodinných domů probíhá velké množství renovací, ale ne vždy jsou to renovace kvalitní. Lidé se často nechtějí zadlužovat, mají předsudky vůči dotačním pobídkám a nejraději renovují svépomocí a postupně po částech

U veřejných zakázek na renovaci veřejných budov ve městech a obcích je to naopak. Dotační pobídka je tím hlavním kritériem pro renovaci a dá se mluvit až o jisté míře dotační závislosti,“ říká ředitel Šance pro budovy Petr Holub.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA