Reklama

29. 11. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Jan Mládek: Obtížná mise v OZE splněna

Evropská komise schválila notifikační rozhodnutí pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) uvedených do provozu v období 2006-2012 a označila tuto podporu za slučitelnou s vnitřním trhem.

"Pro jistotu celého trhu OZE i energetiky je velmi dobrá zpráva, že se podařilo k dnešnímu dni dokončit notifikační rozhodnutí pro podporu OZE uvedených do provozu v období 2006-2012. Jsem velmi rád, že se po dlouhých letech vyjednávání, diskuzí a konzultací podařilo skvělému týmu na MPO, pod mým vedením, dokončit toto velmi komplikované notifikační řízení u EK.

Jde bezpochyby o jedno z nejnáročnějších notifikačních řízeních vůbec, které kdy Česká republika vedla u EK a dosáhla jeho úspěšného konce. Jen připomínám, že v letošním roce jde již o třetí notifikační rozhodnutí v oblasti OZE, které se podařilo týmu na MPO pozitivně dokončit.

V srpnu jsme přivezli z Bruselu notifikační rozhodnutí pro podporu malých vodních elektráren a malých bioplynových stanic uvedených do provozu od roku 2016 a zároveň se dále MPO podařilo ve vztahu na notifikační řízení také ujasnit s EK velmi komplikovanou záležitost týkající se MVE rekonstruovaných v období 2013-2015.

%pst%

Ohledně vydávání notifikačních rozhodnutích je tedy MPO a ČR v současném období velmi úspěšná," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Nyní tedy všichni očekáváme, že splní svůj slib Energetický regulační úřad a neprodleně uvede podporu pro tyto OZE v cenových rozhodnutích a zároveň neprodleně zohlední toto vydané notifikační rozhodnutí v cenovém rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny.

Dále považuji tuto zprávu za jakousi pomyslnou tečku a ukončení období nejistot, které jsme všichni prožívali ve velké nervozitě na konci minulého i tohoto roku v souvislosti s vypisováním podpory pro OZE,“ uvedl dále ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372