1/2024

Jak vracet kritickou infrastrukturu k běžnému životu?

| autor: ČEZ0

Jak vracet kritickou infrastrukturu k běžnému životu?

Příznivý vývoj pandemie koronaviru vede k postupnému uvolňování mimořádných opatření. Rozhoduje o něm vláda, klíčovou roli přitom hraje stanovisko epidemiologů. Tedy fakt, že na prvním místě je a musí být ochrana zdraví.

Co dělat proto, aby reaktivace byla úspěšná, jaké dílčí kroky a kdy je možné učinit, jaké jsou doporučené postupy, pravomoci, kdy a co rozvolňovat a jak informovat v souvislosti s kritickou infrastrukturou? Odpovědi najdete v materiálech, které připravila Asociace kritické infrastruktury ČR (AKI) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Jde o dvě publikace nazvané:

Publikace má třicet stránek o patnácti základních bodech. Jde o pomůcku s návody, jak chránit kritické činnosti a infrastrukturu, užívat ochranné prostředky či co dělat s provozními prostory zaměstnavatele a při obnovení práce z nich. D

alší kapitoly se věnují provozu prodejních a distribučních míst, režimu externích jednání, dezinfekci a čištění, fyzické bezpečnosti, plnění základních pracovněprávních povinností, kontrolám a monitorování a pracovním cestám. Nechybí ani část, která se zabývá péčí o zaměstnance, spoluprací s kritickými dodavateli a externí i interní komunikací. To vše stručně, přehledně a formou doporučení.

Útlou sedmnácti stránkovou brožuru je možné - stejně jako předchozí publikaci - využít nejen při aktuální pandemii koronaviru, ale například i při sezónní chřipce nebo obdobných situacích. Má šest kapitol členěných v podkapitoly. Začíná opatřeními na ochranu lidí, dále se zabývá ochranou majetku a infrastruktury, pojednává i o funkčních a procesních opatřeních. Rovněž řeší dodavatele, součinnost se státními orgány a spolupráci provozovatelů kritické infrastruktury.

Oba materiály čerpají z odborných poznatků a dobré praxe členských firem AKI, mezi které patří Skupina ČEZ, Severočeská vodárenská společnost, ČD - Telematika, Vodafone, Řízení letového provozu a České radiokomunikace.

Publikace jsou volně k dispozici v elektronické podobě na www.akicr.cz a www.mpo.cz. Jde o pracovní materiály, které se mohou v čase upravovat v závislosti na aktuálním dění a nových poznatcích. Vždy je přitom třeba brát v potaz platná opatření, která vydávají příslušné orgány, zajistit s nimi soulad, průběžně o nich informovat a samozřejmě se podle nich také chovat.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA