1/2024

Jak lépe využívat stavební odpady?

| zdroj: ČAObH0

airport-3755098_640.jpg
zdroj: Pixabay

Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady. Ačkoliv se tvrdí, že jsou téměř kompletně využívány, realita je jiná. FEAD přišel s několika návrhy pro jejich lepší využití.

Stavební a demoliční odpady jsou odpady vznikající při různých stavebních činnostech, výstavbě, údržbě a rekonstrukci staveb, při různých stavebních úpravách dokončených staveb a odstraňování staveb.

Stavby a stavební výrobky vyžadují značné množství energie a surovin, a proto by se EU měla věnovat především těmto oblastem:

1) Posílení nakládání s odpady ze stavebních prací - demolice - renovace: Stavební výrobky musí být navrženy, vyrobeny a používány způsobem, který zajišťuje udržitelné využívání přírodních zdrojů a podporuje recyklaci a / nebo opětovné použití částí nebo materiálů při současném užívání zohlednit důraz na udržitelnost stavebních výrobků. Tento řetězec je propojen s činnostmi v oblasti nakládání s odpady.

2) Podpora používání recyklátů: Povinný recyklovaný obsah je nástrojem, který zintenzivňuje používání recyklátů, a zejména v řadě stavebních výrobků, zejména u plastových trubek a inertních materiálů, by měl být upřednostňován povinný recyklovaný obsah.

3) Lepší informace o materiálech: Vyšší důvěra v kvalitu recyklátů vyžaduje lepší informace o složení materiálů používaných ve stavebních výrobcích, standardizaci druhotných surovin a sdílení informací mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami.

4) Stanovení strategií integrovaného nakládání s odpady: Mělo by být podporováno systematičtější využívání recyklovaných materiálů ve stavebních výrobcích a v uzavřených cyklech.

5) Vyřešení cenové nekonkurenceschopnosti recyklátů: Činnosti a použití materiálů s nízkým energetickým dopadem, zejména druhotných surovin, by měly být na trhu EU pozitivně oceněny v porovnání s výrobky s energeticky náročnější stopou.

6) Poplatky: Členské státy nebo regiony mohou zvážit poskytnutí cenových pobídek k používání recyklovaných materiálů pro stavební výrobky, pokud přinášejí požadované výhody pro životní prostředí.

7) Jasná kritéria odpad-výrobek: Definice přesných, jasných a harmonizovaných kritérií pro hranici kategorie odpadu na úrovni EU by podpořila výrobu druhotných surovin a podpořila by ty, kteří investují do vysoce kvalitních recyklovaných stavebních výrobků.

8) Zelené veřejné zakázky: Úřady na všech úrovních mohou poskytovat pobídky k podpoře používání recyklovaných materiálů pro stavební výrobky používané ve veřejných budovách.

9) Izolační a výplňový materiál ovlivňující tok plastových odpadů: Použití těchto izolačních materiálů recyklační společnosti uvedly jako důležitou překážku recyklace. Tento materiál nelze odstranit ani třídit a má rušivý účinek na konečnou vysoce kvalitní recyklaci plastových (PVC) surovin. Použití výplňových materiálů během instalace profilů představuje další překážku recyklace. Zásady ekodesignu by proto neměly jít na úkor požadavků na energii / izolaci stavebních výrobků.

10) Energetická účinnost: Zaměření na energetickou účinnost stavebních výrobků je rovněž významné, a to s využitím schématu minimálních norem energetické náročnosti výrobního procesu. To by mělo umožnit investice do energie z obnovitelných zdrojů také v odvětví energetického využití odpadů.

Zdroj:ec.europa.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP