Reklama

9. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Jak je to s čerpáním evropských finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uvádí na pravou míru informace z vyjádření ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové ve včerejším pořadu Události v České televizi, že v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) MPO nestíhá hodnotit žádosti o podporu, předložené ze strany podnikatelského sektoru.

V minulém roce vyhodnotilo MPO přibližně 3 500 žádostí o podporu, schváleno bylo do konce roku 2016 přibližně 2 500 žádostí v celkové výši přesahující 19 mld. Kč. V současné době je u této skupiny žádostí s již ukončeným hodnocením vydáno právních aktů - Rozhodnutí na poskytnutí dotace -  ve výši přibližně 14 mld. Kč, a další rozhodnutí jsou průběžně vydávána.

Tyto údaje řadí jednoznačně OP PIK mezi programy s největším zájmem ze strany podnikatelské veřejnosti a s vysokým objemem předložených žádostí o podporu.

V současné době jsou hodnoceny žádosti z výzev, vyhlášených v závěru minulého roku a v lednu a únoru roku 2017. MPO zatím obdrželo projekty v celkové výši přesahující 16 mld. Kč a tyto projekty budou vyhodnoceny nejpozději do 5 měsíců od jejich předložení, tj. v rozmezí dubna až září 2017.

Výjimkou může být program Nemovitosti, kde MPO obdrželo téměř čtyřnásobek žádostí oproti alokace vyhlášené ve výzvě a hodnocení může z důvodu takto vysokého převisu trvat 6 – 7 měsíců.

V návaznosti na hodnotící procesy se zvyšuje čerpání prostředků z fondů ESI, které již dosahuje více než 750 mil. Kč a plán čerpání v rámci OP PIK na tento rok je s částkou více než 12 mld. Kč druhý nejvyšší ze všech operačních programů.

V případě OP PIK rozhodně nehrozí, vzhledem k velkému zájmu podnikatelského sektoru, riziko vrácení prostředků na konci roku 2018 do rozpočtu EU. Pokrok v realizaci OP PIK pozitivně hodnotí také Evropská komise.

Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci -  by neměly být veřejnosti poskytovány zkreslené informace, naopak očekáváme, že bude korektně plnit roli koordinátora čerpání fondů ESI v ČR.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372