2/2023

IPR připomínkuje revizi normy ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

| zdroj: IPR0

IPR připomínkuje revizi normy ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

"Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit.

Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu, kterou v ulicích tvoří především zdravé stromy, a která se v blízké budoucnosti stane stejně důležitou, jako rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu.

Ve městě potřebujeme více kvalitní zeleně. Věta, která se opakuje jako mantra, zatímco období sucha a horka jsou stále častější. V českých městech existuje mnoho projektů na výsadbu stromů a stromořadí, tuto snahu však komplikují trubky a kabely, které jsou pod povrch umísťovány bez celkové koncepce, tudíž zabírají spoustu místa a výsadbu nových stromů tak prakticky znemožňují," říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Připravované řešení se tak významně dotkne všech provozovatelů a správců sítí.

Současná praxe:

V hygienicky ohrožené oblasti má přednost zeleň, např. jako protihluková a proti emisní bariéra, na základě rozhodnutí hygienika. Stromy a křoviny mají vyhrazeno pásmo společně se stožáry u obrubníku pokud je šířka přidruženého prostoru nad 4,5 m

Ve stísněném prostoru mají přednost IS 3.kategorie. Síť nemá ohrozit kořeny (výkopem) ⇄ kořeny nemají ohrožovat síť (biologickou korozí, pronikáním do hrdel) – odstup mezi osou stromu a povrchem IS je 1,0 – 1,5 m.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP