Reklama

1. 7. 2020  |  Aktuality  |  Zdroj: IPR

IPR připomínkuje revizi normy ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy oznámil svá připomínkování při procesu revize „prostorové normy“ ČSN 73 6005 ohledně výsadby zeleně. Je zřejmé, že dojde k významným úpravám ochranných pásem a minimálních vzdáleností a souběhů podzemních sítí.

"Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit.

Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu, kterou v ulicích tvoří především zdravé stromy, a která se v blízké budoucnosti stane stejně důležitou, jako rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu.

Ve městě potřebujeme více kvalitní zeleně. Věta, která se opakuje jako mantra, zatímco období sucha a horka jsou stále častější. V českých městech existuje mnoho projektů na výsadbu stromů a stromořadí, tuto snahu však komplikují trubky a kabely, které jsou pod povrch umísťovány bez celkové koncepce, tudíž zabírají spoustu místa a výsadbu nových stromů tak prakticky znemožňují," říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Připravované řešení se tak významně dotkne všech provozovatelů a správců sítí.

Současná praxe:

V hygienicky ohrožené oblasti má přednost zeleň, např. jako protihluková a proti emisní bariéra, na základě rozhodnutí hygienika. Stromy a křoviny mají vyhrazeno pásmo společně se stožáry u obrubníku pokud je šířka přidruženého prostoru nad 4,5 m

Ve stísněném prostoru mají přednost IS 3.kategorie. Síť nemá ohrozit kořeny (výkopem) ⇄ kořeny nemají ohrožovat síť (biologickou korozí, pronikáním do hrdel) – odstup mezi osou stromu a povrchem IS je 1,0 – 1,5 m.

Foto: pixabay

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372