1/2024

Investiční plán pro Evropu: 50 milionů eur na podporu růstu inovativních energetických a clean-tech firem

| autor: Tisková zpráva ČEZ0

Investiční plán pro Evropu: 50 milionů eur na podporu růstu inovativních energetických a clean-tec

Skupina ČEZ podpoří tuto iniciativu stejnou částkou tak, aby celkové finanční prostředky na společné investice dosáhly výše 100 milionů EUR. Tato transakce využívá záruku ze strany Evropského fondu strategických investic (EFSI).

Aktivita podporuje investiční projekty čistých technologií a inteligentních energetických společností a posílí investice zaměřené na inovace a udržitelný rozvoj, které přispějí k tvorbě pracovních míst v Evropě. Investiční iniciativa EIB a Inven Capital poskytne dodatečnou likviditu předním evropským malým a středním podnikům v uvedeném odvětví.

Tyto společnosti se obvykle nacházejí ve fázi růstu a potřebují počáteční prostředky, aby mohly inovovat a rozšiřovat svou nabídku produktů a služeb, zvyšovat produktivitu a výrobní kapacitu a expandovat na zahraniční trhy.

EIB Vice-President Vazil Hudák:„Tato jedinečná iniciativa v objemu 100 milionů EUR a využívající záruky EFSI umožní Inven Capital zvýšit objem svých investic a posílí kapitálovou základnu fondu a růst evropských inovativních podniků v sektoru čisté energie a chytrých technologií.“

Viceprezident Evropské komise zodpovědný za Energetickou unii Maroš Šefčovič: „Znovu vidíme, že EFSI se rovná podpora podnikání. A to podpora podnikání inovativních společností v sektoru čisté a chytré energetiky v České republice i v celé Evropě. Do jejich růstu a ochrany našeho životního prostředí nyní vkládáme dalších 100 milionů eur.

Jdeme správným směrem a v rámci programu EFSI 2.0 se bude nejméně 40 % projektů přímo podílet na opatřeních na ochranu klimatu v souladu s našimi závazky vyplývajícími z pařížské dohody.“

Místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač: „Aktivity Inven Capital výrazně přispívají k naplňování jednoho z hlavních pilířů strategie Skupiny ČEZ – rozvíjení našich aktivit v oblasti decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů. Zájem Evropské investiční banky o společné investování do energetických start-upů je pro nás velkou ctí a oceněním naší dosavadní práce.“

Výkonný ředitel a předseda představenstva Inven Capital Petr Míkovec: „Díky partnerství s EIB získáme přístup k dodatečnému kapitálu a budeme moci poskytnout větší podporu dalšímu rozvoji inovativních malých a středních podniků v Evropě. Společně s původně poskytnutým kapitálem ze strany ČEZ a dodatečným financováním z EIB bude společnost Inven Capital disponovat kapitálem v celkové výši až 240 milionů eur.“

Další informace:

Evropská investiční banka (EIB) je bankou Evropské unie. Je dlouhodobou úvěrovou institucí EU a je jedinou bankou, kterou vlastní členské státy Evropské unie, jejichž zájmy zastupuje. Poskytuje dlouhodobé finanční prostředky pro investice, které přispívají k cílům politiky EU. EIB úzce spolupracuje s ostatními institucemi EU na implementaci politiky EU.

Jako největší multilaterální věřitel poskytuje EIB finanční prostředky a odborné znalosti pro řádné a udržitelné investiční projekty, které přispívají k plnění cílů politiky EU. Více než 90 % aktivit EIB je zaměřeno na Evropu, podporuje ale také vnější a rozvojovou politiku Evropské unie.

Investiční plán pro Evropu, takzvaný Junckerův plán, je jednou z hlavních priorit Evropské komise. Zaměřuje se na podporu investic pro vytváření pracovních míst a růstu tím, že se inteligentněji využívají nové a stávající finanční zdroje, odstraňují překážky pro investice, investiční projekty se zviditelňují a je jim poskytována technická pomoc.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je ústředním pilířem Junckerova plánu. Poskytuje záruku za první ztrátu, která EIB umožňuje investovat do vícero, často rizikovějších, projektů. EFSI již vykazuje konkrétní výsledky. Očekává se, že v rámci projektů a dohod schválených pro financování v rámci EFSI se uvolní investice ve výši přibližně 252 miliard EUR a bude podpořeno až 528 000 malých a středních firem ve všech 28 členských státech EU. Dne 13. září se Evropský parlament a členské státy v zásadě dohodly na rozšíření a posílení EFSI. Tato dohoda prodlužuje trvání EFSI a zvyšuje jeho finanční kapacitu.

Nejnovější statistiky EFSI podle odvětví a jednotlivých zemí jsou k dispozici zde. Další informace naleznete v FAQ.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP