2/2023

Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH

| zdroj: MPO ČR / ECHA0

Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH

Fórum o prosazování odsouhlasilo, že jeho další hlavní projekt REF-9 bude zaměřen na ustanovení týkající se povolení podle nařízení REACH, která mají chránit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a životní prostředí.

Inspektoři budou kontrolovat, zda látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC), které podléhají povolení, nejsou uváděny na trh bez platného povolení a pokud jsou povoleny, zda jsou používány v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o povolení.

Projekt o prosazování bude připraven v roce 2020, kontroly budou provedeny v roce 2021 a zpráva o projektu bude zveřejněna pravděpodobně na konci roku 2022.

Fórum rovněž zahájilo přípravu pilotního projektu, který se zaměří na látky opětovně získané z odpadu, zejména v souvislosti s osvobozením od registrační povinnosti, ale může se zabývat také dalšími povinnostmi souvisejícími s chemickými látkami v odpadu. Rozsah a lhůty tohoto projektu budou upřesněny počátkem roku 2020.

Pilotní projekt ke klasifikaci směsí bude zaměřen na využití překlenovacích principů v klasifikaci detergentů a čisticích prostředků. Příprava tohoto projektu bude zahájena koncem roku 2020, přičemž bude stanoven časový harmonogram projektu.

Fórum přijalo také zprávu o pilotním projektu, který se týkal povinností vztahujících se na látky v předmětech. Výsledky budou sděleny společně se zveřejněním zprávy.

Fórum dále přezkoumalo výsledky projektu REF-6, který se týkal směsí ve smyslu nařízení CLP. Zpráva o tomto projektu bude zveřejněna ke konci roku 2019.

Fórum začalo rovněž pracovat na první aktualizaci svého přehledu analytických metod doporučených k prosazování omezení podle nařízení REACH. V tomto případě by byla uvítána spolupráce s třetími stranami.

Na zasedání, které se koná každoročně, Fórum rovněž uzavřelo společnou akci se zúčastněnými stranami ke zjištění kvality bezpečnostních listů (SDS). Inspektoři diskutovali se zúčastněnými stranami o častých nedostatcích SDS a o možném řešení tohoto problému.

Fórum nabídlo poskytnutí standardních formulací k SDS, které používá průmysl při jejich generování. Akreditované zainteresované strany ECHA nabídly pomoc v podobě např. osvědčených postupů při sestavování SDS, školení společností o kvalitě SDS nebo rozvoj odvětví používajícího mapy a podpora jejich využívání.

Společně s 12 zúčastněnými stranami byla na zasedání Fóra prodiskutována i řada dalších otázek.

V Helsinkách se zasedání Fóra pro výměnu informací o prosazování konalo ve dnech 4. - 7. 11. 2019 a ve dnech 7. - 8. 11. 2019 se sešla podskupina pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS).

DALŠÍ INFORMACE:

Fórum o prosazování

Přehled analytických metod doporučených k prosazování omezení podle REACH

ilustrační obrázek/publicdomainpictures

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP