2/2023

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren

| autor: MPO0

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z mal

Evropská komise posoudila systém podpory podporovaných zdrojů energie v ČR a konstatovala slučitelnost provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren s vnitřním trhem Evropské unie. K tomu vydala rozhodnutí:

  • SA. 45768 (2016/N) – Czech Republic – Promotion of elektricity from high-efficiency combined heat and power generation installations commissioned since 1 January 2016, a
  • SA. 43182 (2015/N) – Czech Republic - Promotion of electricity production from small hydro power plants.

 V těchto rozhodnutích Evropská komise definovala závazky, pro Českou republiku.

 Podle rozhodnutí SA. 45768 (podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla) má nárok na provozní podporu celkem 15 výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020.

 Podle rozhodnutí SA. 43182 (podpora elektřiny z malých vodních elektráren) má nárok na provozní podporu celkem 9 malých vodních elektráren s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020.

 Tento omezený počet výroben elektřiny (uvedený v bodě 64 rozhodnutí SA. 45768, resp. v bodě 73 rozhodnutí SA. 43182) shledala Evropská komise jako naplnění podmínek slučitelnosti podpory stanovených v Pokynech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 ze dne 28. června 2014.

 Pro nárok na provozní podporu elektřiny je rozhodující datum podání žádosti o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. Státní autorizaci uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

 Nárok na provozní podporu bude možné uplatnit do naplnění (v rozhodnutí Evropské komise) uvedeného počtu výroben elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MW.

 Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že v případě provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla již počet udělených státních autorizací na výstavbu výrobny elektřiny naplnil počet výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedený v rozhodnutí SA. 45768.

 O dalším vývoji v této oblasti bude Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně informovat na svých internetových stránkách.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP