1/2024

IEA: Japonsko bude muset nejpozději v roce 2030 začít prudce snižovat emise CO2

| autor: Jan Budín| zdroj: oenergetice.cz1

map-3476649_640.jpg
zdroj: Pixabay

Aby Japonsko dosáhlo svého cíle uhlíkové neutrality do roku 2050, bude muset podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) začít nejpozději v roce 2030 prudce snižovat emise CO2. Kromě rozvoje obnovitelných zdrojů či restartu jaderných reaktorů bude dle IEA nutné zrychlit reformu trhů s plynem a elektřinou.

Japonsko by podle v prosinci zveřejněné Strategie zeleného růstu mělo v roce 2050 pokrývat 50-60 % spotřeby elektřiny obnovitelnými zdroji energie (OZE), zhruba 10 % spotřeby elektřiny mají pokrývat elektrárny využívající vodík a čpavek. Zbylých 30-40 % mají pokrývat jaderné elektrárny, jakožto bezuhlíkový zdroj energie, a elektrárny využívající fosilní paliva, které mají být vybaveny technologiemi na zachytávání a ukládání emisí CO2.

„Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 vyžaduje zahájit co nejdříve prudké snižování emisí, nejpozději však v roce 2030, a rychlou implementaci široké škály politik a opatření. Strategie zeleného růstu bude mít dopad na příští Strategický energetický plán, který je právě diskutován, a který může zahrnovat revizi energetického mixu pro rok 2030,“ uvedla IEA.

Prozatím poslední Strategický energetický plán z roku 2018 cílí na více diverzifikovaný energetický mix, kdy podíl OZE na primárních energetických zdrojích má vzrůst na 13 % do roku 2030 (v roce 2019 to bylo 8 %). Jaderná energie by měla mít 11% podíl (v roce 2019 to byla 4 %, před rokem 2011 byl podíl jádra 15 %). Dosažení tohoto cíle bude dle IEA vyžadovat restart alespoň 30 jaderných reaktorů, přičemž prozatím jich bylo restartováno 9.

Zbylých 76 % primárních energetických zdrojů a více než polovinu výroby elektřiny by podle stávajícího Strategického energetického plánu měla v roce 2030 zajišťovat fosilní paliva.

„Plánovaný energetický mix pro rok 2030 je v souladu s cílem snížení emisí skleníkových plynů o 26 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2013 a předpokládá realizaci plánovaného restartu jádra. Ovšem ve světle nově oznámeného cíle uhlíkové neutrality do roku 2050 bude nutné zvýšit podíl bezuhlíkových zdrojů elektřiny již v roce 2030. Připravovaná revize Strategického energetického plánu v roce 2021 je logickým startovacím bodem,“ dodala IEA.

Komentáře

  1. 8URCYJ0 www.yandex.ru

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA