1/2023

I o fotovoltaické panely je potřeba se starat

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: viessmann.cz0

Viessmann_MS_04220
zdroj: Viessmann

Kvalitní fotovoltaické panely se vyznačují dlouhou životností. Tu jim zajišťují především konstrukční řešení a materiály, které odolávají teplu, UV záření, stárnutí a odpuzují nečistoty a vlhkost. K dlouhé životnosti a vysoké účinnosti FV panelů přispívají i samotní majitelé jejich pravidelnou údržbou a kontrolou.

Úměra mezi údržbou a výkonem

Péče o fotovoltaické panely je v zásadě dvojí povahy. Jde o servisní úkony, které by měli vykonávat specialisté (servisní technici), a úkony spojené s udržováním zařízení v přiměřené čistotě. Čistění mohou vykonávat laici (vlastníci zařízení), ale i firmy, které se specializují na tento druh činnosti.

Při pravidelném čištění se doporučuje vizuální kontrola, která odhalí případné poruchy či poškození zařízení. Údržba a servis vedou k zajištění bezproblémového a efektivního provozu zařízení. Už při znečištění (zaprášení) aktivní plochy fotovoltaických článků totiž můžeme počítat se snížením výkonu o 5 až 10 %.

Některé zdroje dokonce uvádějí, že znečištění rozsáhlejšího charakteru může výkon snížit až o 15 %. Další ztráta výkonu (účinnosti) může přicházet s různými poruchami technického charakteru. A tam může účinnost klesnout dokonce i o 50 %.

Znečištění fotovoltaických panelů

Tak jako na všem ostatním v interiéru se i na panelech přirozeně usazují různé nečistoty, například prachové nebo pylové částice, saze, případně mohou být znečištěné od hmyzu nebo ptačím trusem. Množství usazenin může ovlivňovat jak prostředí, v jakém se naše obydlí nachází (blízkost polí, továren, parků apod.), tak i samotný sklon panelů.

Pokud člověk chce mít představu o tom, jak velmi asi mohou panely být znečištěné, stačí se podívat na vnější parapetní desku. Ta mu také napoví, v jakém prostředí bydlí – stačí ji čistit jednou za pár měsíců, nebo nestačí ani jednou týdně?

Kromě znečištění se v zimě doporučuje odstraňovat z fotovoltaických modulů sníh.

Čištění fotovoltaických panelů

Výrobci doporučují mýt panely minimálně 1 až 2krát ročně, hlavně v prašných oblastech. Na běžné znečištění postačí čistá teplá voda a měkký hadřík nebo houbička, na silnější znečištění je možné použít i výrobcem doporučovaný čisticí prostředek. Je možné je mýt obvyklými pomůckami na čištění skelných ploch a oken, ale stejně tak i tlakovou vodou (často využívanou hlavně specializovanými firmami).

V současnosti se do popředí pozornosti dostávají i tzv. nanotechnologie. Na trhu jsou přípravky na nano impregnaci skelných ploch, díky čemuž se na površích v mnohem menší míře usazují nečistoty a různé drobné částice. A pokud i dosednou na plochu, ošetřenou nano impregnací, déšť je poměrně úspěšně smyje z povrchu zařízení.

Na našem trhu už několik let působí i firmy, které nabízejí profesionální čištění a impregnaci fotovoltaických článků. Ne každý výrobce však takovéto čištění doporučuje, proto je dobré být v tomto případě opatrný.

Při čištění zařízení je vhodné si všímat, zda panely nevykazují nějaké známky mechanického poškození. Pokud se nám cokoliv nezdá, je potřeba bezodkladně kontaktovat servisního pracovníka, který je schopný odborně posoudit případné vady.

Servis fotovoltaických panelů

K základům péče o panely patří kromě čištění i preventivní prohlídka. Ačkoliv jsou fotovoltaické panely značně odolné vůči poškození. Jejich odolnost se zkouší například vystřelováním ledové koule o průměru 2,5 cm.

Nejčastější příčinou jsou živelní pohromy jako mimořádně silné krupobití nebo úder blesku, proti čemuž je možné se dát pojistit. Co je ale potřeba vědět z uživatelského hlediska: poškozené panely ztrácejí schopnost vyrábět elektrickou energii. Proto by pravidelný servis panelů měl být samozřejmostí.

Odborná kontrola jednotlivých komponent může odhalit různé poruchy vedoucí ke sníženému výkonu panelů nebo dysfunkci systému. Specializované firmy nabízejí i diagnostiky různými měřícími přístroji. Kontrolované bývají například rozvaděče, měniče, přechodové odpory, identifikují se poškození panelů, jednoduše vše, co není možné rozpoznat jen vizuální prohlídkou zařízení.

Oplatí se věnovat čas údržbě fotovoltaických panelů?

Určitě se již mnozí setkali se situací, že jim pracovník v nějakém servisu řekl, že spotřebič nemá smysl dále opravovat a je už lepší koupit si nový. Do jaké míry je rentabilní servisovat či opravovat fotovoltaické panely?

Není jednodušší nechat je běžet bez kontroly a bez údržby a jen v případě výpadku vyměnit? Ne. Protože někdy může jít vysloveně o banální poruchu, jejíž odstranění nemusí být vůbec nákladné, ale pro efektivní a dlouhodobé fungování fotovoltaického systému zásadní.

Pokud ale alespoň preventivně nezkontrolujeme zařízení, nemůžeme vědět, v jakém je stavu. Preventivní prohlídky alespoň 1krát do roka a pravidelná údržba jsou základním předpokladem, že vám zařízení bude fungovat bezproblémově a efektivně po celou výrobcem udávanou životnost produktu. To je v případě fotovoltaických panelů zhruba 25 až 30 let.

Co je dobré si zapamatovat?

  • S přibývajícím znečištěním klesá účinnost fotovoltaického zařízení.
  • Doporučuje se pravidelné čištění a údržba panelů. U jednotlivých úkonů je třeba držet se doporučení výrobců a servisních návodů k zařízení.
  • Panely je třeba zkontrolovat i po silných větrných bouřkách a krupobití. Pokud uvidíme jakákoliv mechanická poškození, je třeba ihned kontaktovat servis a škodu hlásit pojišťovně.
  • V zimě je potřeba z panelů odstraňovat sníh.
  • Odborná servisní prohlídka by se měla konat alespoň jednou ročně, aby v případě poškození došlo k jejich urychlenému odstranění, a tím se zabezpečil efektivní a bezporuchový provoz zařízení.
  • Na servis je potřeba dbát obzvláště tehdy, pokud je definován jako povinný v záručních podmínkách k zařízení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS