1/2022

Hlavní body z červnových jednání výborů RAC a SEAC

| zdroj: MPO0

pexels-pavel-danilyuk-8761641.jpg
zdroj: pexels

Výbor RAC přijal stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu a stříbra a k omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Výbor SEAC přijal stanovisko k omezení Dechlorane Plus (zveřejněno ECHA 15. 6. 2022).

Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanoviska k deseti návrhům harmonizované klasifikace a označení (CLH), včetně glyfosátu a stříbra. Uzavřel také své konečné stanovisko k návrhu ECHA na omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a v rybolovu. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k tomuto návrhu odsouhlasil návrh svého stanoviska, k němuž bude 29. června 2022 zahájena šedesátidenní konzultace.

Pokud jde o glyfosát, RAC souhlasil se zachováním jeho současné klasifikace jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Další podrobnosti jsou k dispozici ve zprávě. Pokud jde o omezení olova, RAC i SEAC návrh podporují, ale navrhují určité úpravy. Některé úvahy výboru SEAC vyžadují více informací, aby bylo možné učinit závěr o možných dopadech omezení.

Výbor SEAC přijal stanovisko k návrhu Norska na omezení Dechlorane Plus s tím, že omezení je vhodným celoevropským opatřením k řešení zjištěných rizik a navržená omezení by mohla být přiměřená z hlediska přínosů a nákladů pro společnost. Mezi různými možnostmi však existují rozdíly z hlediska mezní nákladové efektivnosti. Výbor RAC přijal své stanovisko k tomuto omezení v březnu 2022.

Výbor RAC uzavřel své stanovisko podporující návrh ECHA na omezení 2, 4-dinitrotoluenu (2,4-DNT) ve výrobcích (předmětech). Výbor SEAC rovněž podporuje omezení ve svém návrhu stanoviska. Návrh by účinně zakázal dodávky a používání této látky ve výrobcích dovážených na trh EU. 2,4-DNT může způsobovat rakovinu a od roku 2011 je zařazen na seznam látek podléhajících povolení. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC byla zahájena 15. června a potrvá do 15. srpna 2022.

Výbory RAC a SEAC také odsouhlasily deset stanovisek k žádostem o povolení a dvě stanoviska ke zprávám o přezkumu od společností, které chtějí obnovit svá povolení.

Stanoviska výborů RAC a SEAC budou v blízké době k dispozici na jejich internetových stránkách.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO