Reklama

26. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva HK ČR

HK ČR: Senátní pozměňovací návrhy novely stavebního zákona jsou škodlivé

Pokud poslanci příští týden přijmou senátní pozměňovací návrhy novely stavebního zákona, nahrají spekulantům s pozemky a prodraží výstavbu rozvodů elektřiny, plynu i tepla, což se promítne do růstu cen energií. Kvůli nesmyslným požadavkům zákona ale hrozí i faktické zastavení výstavby dopravní i technické infrastruktury, jako jsou třeba vodovody, kanalizace, trafostanice či energetické vedení.

„Vážím si upřímné snahy řady senátorek a senátorů dále zlepšit novelu stavebního zákona vzešlou z Poslanecké sněmovny. Bohužel tato snaha byla znehodnocena několika velmi nešťastnými pozměňovacími návrhy, které nahrávají spekulantům s pozemky potřebnými pro výstavbu infrastrukturních staveb a také zdražují a komplikují výkup pozemků pro veškeré stavby technické infrastruktury. Tím negují smysl celé novely stavebního zákona,“ řekl prezident Hospodářské komory České republik Vladimír Dlouhý.

Příkladem je, že nově by investoři měli za povinnost vyvěsit informace o stavebním záměru na místě dotčeného pozemku nebo stavby. Investor ale nemá žádné právo ke vstupu na cizí pozemek a už vůbec ne za účelem vyvěšování informací.

Pokud vlastník pozemku investorovi splnění takové informační povinnosti neumožní, nemůže investor podat žádost o územní souhlas, neboť doklad o splnění této povinnosti musí investor k žádosti o územní souhlas vždy přiložit.

Další senátní změny navíc nahrávají spekulantům s pozemky. Součástí návrhu je, aby v případě výkupu jiných než stavebních pozemků pro výstavbu energetické infrastruktury byla kupní cena stanovena nejméně ve výši osminásobku ceny stanovené znaleckým posudkem. V praxi to způsobí nemalé potíže.

Zatímco v dopravní infrastruktuře je cena pozemku stanovena osminásobkem jako pevná cena, v tomto případě půjde o sumu minimální, tedy k jednání. Toho samozřejmě využijí spekulanti a náklady na výkup pozemků tak dramaticky vzrostou. Investorům pak nezbude jiná možnost, než to promítnout do cen směrem k zákazníkům.

Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů také proto vyzvali předsedy poslaneckých klubů dopisem, aby podpořili původní znění novely stavebního zákona schválené Poslaneckou sněmovnou, protože pouze toto znění přispěje ke zjednodušení a zrychlení výstavby v České republice.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372