1/2024

HealthAir: Vědci prověří vliv česko-polského ovzduší na zdraví

| autor: Ostravská univerzita0

HealthAir: Vědci prověří vliv česko-polského ovzduší na zdraví

Vědci z Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava spojili síly s polskými partnery v projektu HealthAir: Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí. Odpověď by měli vědci znát přibližně za rok a půl.

Na české straně se řešení tohoto projektu budou věnovat odborníci z Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Cílem projektu je prostřednictvím informačních a vzdělávacích aktivit (seminářů, konferencí a monografie) zvýšit povědomí obyvatel, veřejných orgánů a dalších zainteresovaných subjektů o nebezpečí, které znečištění ovzduší představuje pro lidské zdraví.

„Zároveň by měl přispět k přijetí nápravných opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Polsku a České republice a v neposlední řadě v budoucnu také k úsporám např. výdajů na léčbu onemocnění způsobených znečištěným ovzduším,“ uvádí dr. Jiřík, pověřený vedením Centra na Lékařské fakultě.

Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava navíc využijí výsledky projektu v procesu vzdělávání svých studentů.

Zahajovací setkání českých a polských partnerů projektu se uskutečnilo 17. září v polském Charbielinu. Projekt HealthAir doplňuje aktivity českých a polských odborníků, které byly v rámci Programu Spolupráce Interreg V-A CZ-PL realizovány v předchozích letech na projektech Clean Border a Air Silesia.

Tyto projekty se však nevěnovaly dopadu znečištění ovzduší na lidské zdraví a zdroje znečištění v Opolském vojvodství zahrnovaly pouze částečně.

Nový projekt tak není určen pouze k rozšíření evidence zdrojů emisí z oblastí zájmu předchozích projektů, ale má za úkol především kvantifikovat dopad znečištění ovzduší na zdraví obyvatelstva a šířit informace o jeho vlivu mezi obyvateli v oblasti polsko-českého pohraničí.

Na polské straně vyjádřil podporu projektu HealthAir zástupce maršála opolského vojvodství dr. Roman Kolek, který má na starost odbor zdravotnictví, sociální politiky a informačních technologií.

Díky němu bude v rámci projektu možné navázat spolupráci také se zdravotníky z regionu Opole a posílit tak možnosti získání kvalitnějších dat o zdravotním stavu obyvatelstva.

Zájem o projekt projevilo i mnoho zástupců měst a obcí z regionu Opole, na české straně pak například Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků programu Interreg Česká republika – Polsko, Překračujeme hranice 2014-2020 v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Partnery projektu jsou Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach; Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Centrum epidemiologického výzkumu; Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA