2/2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2016 byl aktualizován

| autor: SFŽP0

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2016 byl aktualizován

V aktualizovaných Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 došlo ke sloučení řídicích dokumentů Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RA a RoPD), tzn. rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáváno již po schválení projektu výběrovou komisí, nikoliv až po uzavření všech dodavatelských smluv.

S touto změnou souvisí přesun prověření bonity a zajištění vlastních zdrojů do fáze předběžné kontroly před vydáním RA a RoPD. Za účelem zrychlení zahájení financování byla dále doplněna povinnost předložit veškeré smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském a technickém dozoru, smlouvy na zpracování projektové dokumentace atd. do deseti pracovních dnů od jejich podpisu.

V neposlední řadě byla provedena úprava postupů vydávání řídících dokumentů organizačních složek státu (OSS) a státních příspěvkových organizací zřízených OSS, které nespadají do resortu MŽP. Detailní přehled provedených změn je uveden v kapitole A dokumentu (tabulka Přehled změn).

Současně je zveřejněna aktualizovaná verze Harmonogramu výzev na rok 2016.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP