Reklama

15. 9. 2016  |  Aktuality  |  Autor: SFŽP

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2016 byl aktualizován

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (verze č. 8) byla doplněna o nejnovější údaje a nabývají účinnosti 13. září 2016. Zveřejněn byl také aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2016 (verze č. 11).

V aktualizovaných Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 došlo ke sloučení řídicích dokumentů Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RA a RoPD), tzn. rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáváno již po schválení projektu výběrovou komisí, nikoliv až po uzavření všech dodavatelských smluv.

S touto změnou souvisí přesun prověření bonity a zajištění vlastních zdrojů do fáze předběžné kontroly před vydáním RA a RoPD. Za účelem zrychlení zahájení financování byla dále doplněna povinnost předložit veškeré smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském a technickém dozoru, smlouvy na zpracování projektové dokumentace atd. do deseti pracovních dnů od jejich podpisu.

V neposlední řadě byla provedena úprava postupů vydávání řídících dokumentů organizačních složek státu (OSS) a státních příspěvkových organizací zřízených OSS, které nespadají do resortu MŽP. Detailní přehled provedených změn je uveden v kapitole A dokumentu (tabulka Přehled změn).

Současně je zveřejněna aktualizovaná verze Harmonogramu výzev na rok 2016.

Ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372