Reklama

20. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: SP ČR

Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2018

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn plán dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách.

Nejvíce peněz, konkrétně 3 miliardy korun, půjde na energetické úspory. Další 2,8 miliardy korun jsou vyhrazeny na snížení rizika povodní a protipovodňovou ochranu. K dispozici budou i prostředky na projekty v oblasti nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží ve výši 1,7 miliardy korun a podobná částka (1,5 miliardy korun) i na péči o přírodu a krajinu. 

Do 31. 1. 2018 je tak například možné podávat projekty v rámci specifického cíle 2.2 za účelem snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, od 1. 3. 2018 bude možné podávat projekty posilující prevenci vzniku odpadů.

Více informací naleznete zde

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372