1/2023

Geny antibiotické rezistence jsou běžnou součástí vyčištěných odpadních vod

| autor: redakce0

treatment-plant-wastewater-2826990_640.jpg
zdroj: pixabay

Filip Wanner ze společnosti ENERGIE AG BOHEMIA představil na on-line semináři téma mikrobiální rezistence a virů v odpadních vodách. Přiblížil také odstraňování tohoto znečištění z odpadních vod.

25. ročník odborného semináře s názvem „Nové metody a postupy při provozování ČOV“, který se tradičně koná v Moravské Třebové, se letos uskutečnil formou on-line webináře. Seminář pořádá VHOS, a. s., Moravská Třebová ve spolupráci s CzWA - Asociací pro vodu ČR.

Nástup pandemie nového typu koronaviru v loňském roce zdůraznil fakt, že i vyčištěná odpadní voda obsahuje řadu bakterií, virů a dalších látek. Začala se jí tak věnovat mnohem větší pozornost, než v předchozích letech.

V klasické mechanicko-biologické čistírně odpadních vod (ČOV), která nemá zajištěn stupeň hygienického ošetření odpadních vod, je možné na odtoku odpadních vod naměřit poměrně vysoké koncentrace mikrobiálního znečištění. Podle Filipa Wannera je variabilita mikrobiálního znečištění na odtoku z ČOV značná a obtížně řiditelná. Na odtoku technolog nemá v zásadě možnost řídit kvalitu mikrobiálního znečištění, pakliže neuskutečňuje hygienizaci.

Monitoring odpadních vod

V loňském roce se kvůli pandemií koronaviru v České republice uskutečnilo několik výzkumných projektů zaměřených na analýzu odpadních vod. Jeden z projektů zorganizoval SOVAK ČR, který sdružuje vlastníky a provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství. Na vybraných čistírnách odpadních vod byl proveden monitoring odpadních vod a to nejen na výskyt koronaviru, ale i jiných virů. V některých lokalitách byly indikovány například noroviry i adenoviry. "Zjistili jsme, že naopak výskyt viru hepatitidy na čistírnách objeven nebyl," dodává Wanner. Vir SARS-CoV-2 ale detekován byl.

Další výzkum uskutečnili odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářského, opět na vybraných ČOV v tuzemsku. Během první vlny pandemie odebírali vzorek na přítoku i odtoku. Zde byl rovněž na vybraných místech detekován virus SARS-CoV-2. Monitoring odpadních vod na přítomnost koronaviru doporučila před nedávnem i Evropská komise. "Od 1. října letošního roku by na všech ČOV s velikostí nad 150 tisíc ekvivalentních obyvatel měl být zaveden monitoring se dvěma vzorky týdně," vysvětluje Filip Wanner.

Geny antibiotické rezistence

V této souvislosti se v posledních letech zkoumá i problematika antibiotické rezistence. Zjišťuje se především schopnost přenosu genů rezistence a to, jakým způsobem je rezistence přenášena mezi jednotlivými bakteriemi v odpadních vodách.

Mezi základní druhy antimikrobiálních činidel patří antibiotika, antimykotika, toxické kovy, rovněž biocidy, jako jsou například fenoly, peroxid vodíku, ale i různé emulgátory či stabilizátory v potravinách, které mají zajistit prodloužení čerstvosti potravin.

Spotřeba antibiotik v České republice přitom rozhodně neklesá, léčiva se stávají dostupnější kvůli snižující se ceně. Spotřeba antibiotik a jejich přenos z člověka do ČOV je ovšem jedním ze základních problémů, které je v současné době v oblasti mikrobiální rezistence nutné řešit.

Na téma mikrobiální rezistence se uskutečnilo několik studií po celé Evropě. V současnosti jednotlivé studie popisují a odhalují, že jsou geny antibiotické rezistence běžnou součástí vyčištěných odpadních vod. Zároveň byl případě některých ukazatelů detekován poměrně významný rozdíl mezi odpadními vodami vypouštěnými z komunálních ČOV a odpadními vodami, které jsou vypouštěny z nemocnic.

"Největší problém, který dnes řešíme, je snadný přenos genu rezistence z jedné bakterie na druhou. Ukazuje se, že způsobů přenosu je celá řada, a v některých případech nemusí být rezistentní bakterie ani v přímém kontaktu s bakterií, která tuto rezistenci ještě nemá," zdůrazňuje Filip Wanner.

Technologie odstraňující znečištění

Mezi základní postupy odstraňování mikrobiálního znečištění patří především klasická separace, buď s pískovou filtrací, filtrací aktivním uhlím, nebo membránovou filtrací. Na běžné mikrobiální znečištění stačí mikrofiltrace. "Geny rezistence se na druhou stranu odstraňují spíše nanofiltrací nebo reverzní osmózou," dodává Wanner.

Mezi další metody patří fyzická inaktivace virů či bakterií, a to například UV zářením nebo pokročilými oxidačními procesy, jako jsou ozonizace či oxidace peroxidu vodíku. V neposlední řadě je to klasická chemická dezinfekce. V posledních letech se problematikou dezinfekce vyčištěných odpadních vod zabývá celá řada výzkumných projektů. Například odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se dlouhodobě zabývají možností opětovného využití vyčištěných odpadních vod, přičemž hygienické zabezpečení je jednou z nutných podmínek bezpečného použití takto recyklované vody.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS