1/2024

Gastro odpad nemusí být problém

| autor: Zdroj: Komunální ekologie| zdroj: Komunální ekologie0

Gastro odpad nemusí být problém

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven musí být shromažďován odděleně od komunálního odpadu. Jinak hrozí původci nemalé pokuty. To, jak zacházet s tzv. gastro odpadem jsme zmínili v tomto článku.

Tzv. gastro odpad je z převážné části zařazen podle Katalogu odpadů pod kat. č. 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Pozor, je třeba odlišovat bioodpad z kuchyní v domácnosti, kde domácnost vaří pouze pro svoji vlastní potřebu, podle své skladby a struktury jsou zařazovány v katalogu odpadů pod číslo 20 02 01 (biologicky rozložitelné odpady), v tomto případě se nejedná se o gastro odpad.

Gastroodpad je možné likvidovat v bioplynové stanici, po úpravě v kompostárně, nebo v kafilerii. Kompostárny budou zřejmě nejdostupnější zpracovatelskou jednotkou pro tento odpad. Před jeho využitím v kompostárně je však nutné jej hygienizovat.

Nová, inovativní technologie MULTIFERM upravuje a využívá biologicky rozložitelné odpady s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla v kombinaci s odpadním teplem jiných technologií. V různých provozních režimech tak zajišťuje hygienizaci, homogenizaci, sušení a materiálovou transformaci bioodpadů (komunálních, gastro odpadů, čistírenských kalů i zemědělských odpadů).

Z hlediska konstrukce se jedná o vsázkový izolovaný bubnový reaktor bez vnitřních pohyblivých částí s unikátním systémem ventilace a teplovzdušných výměníků zajišťující dle požadovaného provozního režimu maximální využití tepelné energie fermentačních procesů pro tepelnou úpravu, rozklad, transformaci nebo sušení vsázkového materiálu.

Předúprava gastro odpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách

 • zajištění hygienizace a dekompozice v souladu s platnou legislativou

 • kapacita 500 t gastroodpadu / 1 reaktor a rok

 • bez dodatečného zdroje tepla

 • snadno začlenitelné do stávajícího provozu kompostárny

 • automatická manipulace a vymývání svozových nádob

 • bez zápachu - uzavřený ventilační systém

 • vstupní zakládka 1:1 s běžným BRKO

 • bez vnitřních pohyblivých částí - minimální náklady na údržbu, bezporuchovost

 • cyklus 1-2 dny

 • minimální nároky na plochu - 40 m2, tzn. 0,08 m2/t kapacity

 • ekonomicky racionální řešení (provozní náklady cca 120 Kč/t, provozní náklady včetně odpisů zařízení (10 let) cca 550 Kč/t)

Zdroj textu: online deník Komunální ekologie, www.komunalniekologie.cz

  Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

  Okomentovat

  Partneři

  Partner - SOVAK
  EAGB
  Inisoft
  Seven energy
  Energotrans
  United Energy
  SPVEZ
  Povodí Vltavy
  Ecobat
  Veolia
  AKU-BAT
  Wasten
  Solární asociace
  Sensoneo
  SmVaK
  Vodárenství.cz
  SKS
  ITEC
  Regartis
  DENIOS
  PSAS
  ČB Teplárna
  REMA
  SEWACO
  Grexenergia
  SGEF
  ČAObH
  CASEC
  Teplárenské sdružení
  Envipur
  EKO-KOM
  S-POWER
  INECS
  BEERT CEE
  SCHP