1/2024

Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020)

| zdroj: Hospodářská komora0

fridge-3475996_640.jpg
zdroj: Pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k fluorovaným skleníkovým plynům – přezkum pravidel EU (2015–2020).

Fluorované plyny (tzv. F-plyny) jsou skleníkové plyny vypouštěné člověkem, používané v různých výrobcích a zařízeních (např. chladničkách, klimatizacích). Jejich emise nežádoucím způsobem přispívají k oteplování klimatu.

Evropská unie a její členské státy stojí v čele celosvětového úsilí o snížení množství fluorovaných plynů (F-plynů). Nařízení (EU) č. 517/2014 bylo zavedeno s cílem snížit do roku 2030 emise těchto plynů o dvě třetiny. Zmiňované nařízení však bylo přijato před mezinárodní dohodou v rámci Montrealského protokolu, a vyžaduje proto určité úpravy, aby bylo zajištěno dlouhodobé a plné dodržování pravidel ze strany EU.

V kontextu Zelené dohody pro Evropu a nejnovějšího technologického pokroku také Komise přezkoumá, zda je možné emise ještě dále snížit. Taktéž je potřeba provést některé změny, aby se zlepšilo provádění a prosazování uvedeného nařízení.

S ohledem na tyto cíle Komise vyhodnotí fungování stávajícího nařízení a prozkoumá, jaké dopady by měly různé politické možnosti jeho zdokonalení. Konzultace se tedy snaží shromáždit názory veřejnosti a získat fakta, pokud jde o dosavadní dopady nařízení a řadu navrhovaných politických možností budoucí úpravy.

EU 51_20 EK Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP