Reklama

5. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva SP ČR

Financování energetických úspor

Zástupci Svazu se jako vystupující v odborných panelech zapojili do diskuse nad finančními nástroji a energetickými úsporami v rámci mezinárodní konference organizované EK a MPO s názvem „Financing energy efficiency“.

Zástupce Svazu upozornil, že v průmyslu řada firem již realizovala opatření a energetická intenzita národního hospodářství klesá. V průmyslu dokonce více než v ekonomice či rychleji než je průměr EU.

Každé další opatření je tak nákladnější, navíc firmy musí reagovat na řadu dalších výzev v konkurenčním prostředí a projekty čistě na zvyšování energetických úspor tak logicky nemusí být mezi hlavními investičními záměry. Státní sektor v ČR doposud s finančními nástroji má spíše menší zkušenosti a edukace širší veřejnosti či motivace firem je minimální.

Parametry podpory programů energetických úspor musí být jednoduché a atraktivní, aby subjekty v ekonomice motivovaly. Ne vždy k tomu ale státní správa či Evropská komise takto přistupuje.

Dotační nástroje postupně budou omezovány a ještě více vzroste důležitost finančních nástrojů, které jsou i pro tuto oblast využitelné. Jejich výhodou je oproti dotacím větší stabilita podpory, tzv. finanční páka či návratnost zajišťující pokračování příslušných podpůrných programů.

Finanční nástroje umožňují podpořit i některé více rizikové a méně rentabilní projekty, nicméně stále se jedná o projekty rentabilní, které ale nejsou vždy mezi prvními na seznamu investičních projektů firem.

Jedním z klíčových závěrů diskuse, i na základě mezinárodních zkušeností, bylo ocenění významu konzultačních/asistenčních aktivit, které potenciálním žadatelům zprostředkovávají informace o možnostech projektů v energetických úsporách a související podpoře a usnadňují jim plnění veškerých souvisejících aktivit.

Určitou cestou může být komplexnější služba zahrnující doporučení na míru pro jednotlivé subjekty, včetně souvisejících služeb obsahujících zajištění finančního nástroje. Již existují konkrétní projekty využívající finanční nástroje i v ČR, často jsou v tomto segmentu aktivní banky v rámci nabídky svých produktů.

Svaz na konferenci zmínil i své priority v oblasti finančních nástrojů – centralizace čerpání do ČMZRB a aktivizace ČMZRB.

Stránky konference obsahující například prezentace vystupujících naleznete zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372