2/2023

Evropští spotřebitelé neumějí správně recyklovat různé typy světelných zdrojů

| autor: Tisková zpráva EucoLight0

Evropští spotřebitelé neumějí správně recyklovat různé typy světelných zdrojů

Jak se evropští spotřebitelé vyznají ve světelných zdrojích a jejich následné recyklaci, zjišťovala evropská asociace EucoLight, která se zabývá sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Provedla nadnárodní spotřebitelský průzkum, jehož cílem bylo zmapovat, jaké mají spotřebitelé povědomí o různých typech světelných zdrojů a o způsobu jejich recyklace.*

Spotřebitelé si zejména neuvědomovali rozdíly mezi energeticky úspornými kompaktními zářivkami a LED světelnými zdroji, zároveň nevěděli, jak je správně recyklovat. Nebyli si také jistí rozdíly mezi úspornými LED diodami a neúspornými halogenovými žárovkami.

ekolamp2.jpg

Výsledky průzkumu byly ve všech zkoumaných zemích velmi podobné. Úsporné kompaktní zářivky, které nepatří do směsného odpadu a je třeba je ekologicky zlikvidovat, správně identifikovalo v průměru jen 27 % až 42 % respondentů. Kompaktní zářivky chybně zaměnilo za LED diody 18 % až 35 % respondentů.

„Pouze mezi 14 % a 23 % spotřebitelů dokázalo správně klasifikovat LED světelný zdroj, zatímco 31 % až 45 % se domnívalo, že jde o kompaktní zářivku,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem asociace EucoLight.

Povědomí o možnostech recyklace se u spotřebitelů v jednotlivých zemích liší

Respondenti byli také dotazováni, zda vědí, jak by měli naložit se světelnými zdroji v okamžiku, kdy doslouží. Výsledky potvrdily, že řada lidí stále tápe a není si jistá. Do běžného odpadu tak mohou omylem vyhodit i elektroodpad, který by měl být ekologicky zlikvidován, například kompaktní zářivky.

Výsledky průzkumu potvrdily stanovisko asociace EucoLight, že všechny typy světelných zdrojů by měly být sbírány do jedné univerzální sběrné nádoby. Tím by se předešlo tomu, že spotřebitel chybně identifikuje světelné zdroje a namísto ekologické recyklace je vyhodí do směsného odpadu. V důsledku se tak snižuje efektivita recyklace.

ekolamp1.jpg

„Výsledky také potvrzují, že je vhodné LED a další světelné zdroje zahrnout do stejné kategorie nebo podkategorie v rámci směrnic o odpadu z elektrických a elektronických zařízení,“ dodává Zuzana Adamcová.

* Poznámka: Průzkum realizovala agentura GfK ve Španělsku, v Portugalsku, Itálii, Nizozemsku, Belgii a Rumunsku. Výzkumná agentura GFK provedla průzkum pro EucoLight v roce 2017 mezi tisícovkou spotřebitelů ve věku 18 až 65 let.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP