1/2024

Evropští poslanci prosazují zákaz jednorázových plastů v EU od roku 2021

| autor: TZ Evropského parlamentu0

Evropští poslanci prosazují zákaz jednorázových plastů v EU od roku 2021

Poslanci do seznamu produktů, které by se měly ocitnout na černé listině, zařadili i produkty z oxo-rozložitelných plastů a obaly rychlého občerstvení vyrobené z expandovaného polystyrenu.

Národní cíle pro další plastové produkty

Spotřeba dalších produktů, u nichž neexistuje alternativa, by měla být do roku 2025 omezenao na úrovni členských států alespoň o 25 %. Jde například o jednorázové krabičky na hamburgery, sendviče či nádoby na zeleninu, ovoce, dezerty nebo zmrzlinu.

Členské státy by měly vypracovat vlastní plány podpory využívání produktů, které jsou vhodné k recyklaci a opětovnému a vícenásobnému využití.

Další plastové výrobky, například nápojové lahve, by měly být tříděny odděleně a do roku 2025 by se 90 % z nich mělo recyklovat.

Cigaretové nedopalky a rybolovná zařízení

Poslanci se shodli na potřebě redukce odpadu z tabákových výrobků - zejména cigaretových filtrů, které obsahují plasty. Do roku 2025 by se měl objem tohoto druhu odpadu snížit o 50 %, do roku 2030 až o 80 %.

Jediný cigaretový nedopalek dokáže znečistit pět set až jeden tisíc litrů vody. Pokud je odhozený volně na ulici, může trvat až dvanáct let, než se rozloží. Filtrům tabákových výrobků patří po plastových lahvích druhé místo mezi jednorázovými plastovými výrobky, které tvoří nejvíce odpadků v mořích.

Členské státy by také měly každoročně zajistit sběr minimálně 50 % ztracených či záměrně opuštěných rybolovných zařízení či nástrojů, které obsahují plasty. Do roku 2025 by se mělo recyklovat 15 % z nich. Rybolovná zařízení tvoří 27 % odpadu, který končí na evropských plážích.

Přenesení odpovědnosti na výrobce

Členské státy by měly zajistit, aby náklady na sběr odpadu z tabákových výrobků, jakož i na jejich přepravu a zpracování, uhradily tabákové společnosti. Podobný princip by se měl použít i vůči výrobcům plasty obsahujících rybolovných nástrojů a zařízení, kteří by měli přispět, a to i finančně, k naplnění recyklačních cílů.

Prohlášení zpravodajky

„Schválili jsme nejambicióznější legislativu proti plastům na jedno použití. Je na nás, abychom tento kurz udrželi i během nacházejících jednání s Radou, která by měla začít již v listopadu.

Dnešní hlasování vytváří prostor pro přijetí ambiciózní směrnice. Je to nezbytné pro ochranu mořského životního prostředí a snížení nákladů spojených s environmentálními škodami způsobenými plastovým znečištěním v Evropě, které by se podle odhadů měly vyšplhat do roku 2030 na 22 miliard eur," uvedla zpravodajka Frédérique Ries (ALDE, BE).

Další postup

Poslanci schválili parlamentní návrh znění směrnice poměrem hlasů 571 (pro): 53 (proti): 34 (zdrželo se hlasování). Parlament tak v momentě, když dospějí ke společné vyjednávací pozici i ministři členských států, začne jednání s Radou o konečném znění nových předpisů.

Souvislosti

Plasty tvoří podle údajů Evropské komise více než 80 % odpadků v mořích. Výrobky, na které se vztahuje návrh směrnice, se na mořském odpadu podílejí až sedmdesáti procenty. V důsledku pomalého rozkladu se plasty shromažďují v mořích, oceánech a na plážích na celém světě.

Zbytky plastů se nacházejí v tělech želv, tuleňů, velryb a ptáků, ryb a měkkýšů, ale i dalších mořských živočichů, jejichž prostřednictvím se dostávají i do lidmi konzumované stravy.

Plast je praktický, přizpůsobivý, široce použitelný a ekonomicky výhodný materiál, který by však měl být ve větší míře recyklován a opětovně využíván. Odhazování plastů není pouze ekonomickou ztrátou materiálu, který mohl být znovu využit, ale vede k dodatečným nákladům na odklizení odpadu, či ztrátám na příjmech z cestovního ruchu nebo rybolovu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP