1/2024

Evropský soudní dvůr zrušil závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

| zdroj: MPO0

curia-4765849_640.jpg
zdroj: Pixabay

27. ledna 2021 byl vydán rozsudek tribunálu č. T-699/17 k postupu přijímání závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) a k použitelným ustanovením o kvalifikované většině.

28. dubna 2017 členové výboru hlasovali o přijetí stanoviska k pozměněnému návrhu prováděcího rozhodnutí, kterým se stanoví závěry o BAT pro velká spalovací zařízení.
Přestože 30. března 2017 Polská republika požádala, aby výbor hlasoval o stanovisku k uvedenému návrhu prováděcího rozhodnutí podle pravidel hlasování uvedených v čl. 3 odst. 3 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, hlasování se konalo podle pravidel pro kvalifikovanou většinu stanovené v Lisabonské smlouvě, a nikoliv podle pravidel stanovených v Niceské smlouvě.

31. července 2017 přijala Komise prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.

V říjnu 2017 podala Polská republika proti rozhodnutí žalobu z důvodu porušení ustanovení použitelných v souvislosti s kvalifikovanou většinou a další čtyři žalobní důvody týkající se BAT AEL a zpochybnění legality udělené výjimky z těchto limitů pro některé ostrovní regiony.

Dne 27. 1. 2021 Tribunál (třetí rozšířený senát) rozhodl takto:

  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, se zrušuje.
  • Účinky prováděcího rozhodnutí zrušeného na základě bodu 1 toho rozsudku jsou zachovány až do doby, než bude v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dvanáct měsíců ode dne vyhlášení tohoto rozsudku, přijat nový akt, který ho má nahradit a bude přijat podle pravidel upravujících kvalifikovanou většinu stanovených v čl. 3 odst. 3 protokolu (č. 36) o přechodných ustanoveních.

V důsledku toho, že bylo vyhověno prvnímu žalobnímu důvodu, bylo napadené rozhodnutí zrušeno bez nutnosti zkoumat zbývající žalobní důvody.

Další informace:

Rozsudek Tribunálu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA