Reklama

5. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Zpráva MPO

Evropská komise udělila povolení pro použití chromanů olova

Komise přijala další rozhodnutí o udělení povolení dvou látek.

Evropská komise udělila povolení pro:

  • šest použití sulfochromanu olovnatého (pigmentová žluť 34) [ES 215-693-7; CAS 1344-37-2]; a
  • šest použití chromanu-molybdenanu-síranu olovnatého (pigmentová červeň 104) [ES 235-759-9; CAS 12656-85-8].

Držitelem všech povolení je firma DCC Maastricht BV z Nizozemí.
Rozhodnutí stanoví povinnosti pro držitele povolení a jeho následné uživatele.

Povolení pro profesionální aplikace nátěrových hmot na kovové povrchy a značení silnic jsou platná do 21. května 2019.

Povolení pro průmyslové míchání pigmentů do barev na bázi rozpouštědel, aplikace nátěrových hmot na kovové povrchy a plasty (nejsou určena k užití spotřebiteli) jsou platná do 21. května 2022.

K dnešnímu dni Komise vydala celkem 59 povolení.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372