1/2024

Evropa chce odpady řešit, tak utahuje šrouby

| autor: Martina Jandusová0

Evropa chce odpady řešit, tak utahuje šrouby

Zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise dosáhli ve včerejších ranních hodinách předběžné dohody týkající se čtyř legislativních návrhů v rámci balíčku o odpadech. Cílem balíčku je snížit množství produkovaného odpadu, zajistit lepší kontrolu nakládání s odpady a podpořit recyklaci v souladu s principy oběhového hospodářství.

Konkrétně se jedná o rámcovou směrnici o odpadech, směrnici o obalových odpadech, směrnici o skládkách odpadu a směrnice o elektrickém a elektronickém odpadu, vozidlech s ukončenou životností, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Předběžná dohoda by se měla finálně schválit v prvním čtvrtletí příštího roku. 

V dohodnutých legislativních návrzích pro odpady se stanoví závazné cíle snižování odpadu a aktualizovaná pravidla s cílem snížit vznik odpadů, zajistit lepší kontrolu nakládání s odpady, podpořit opětovné využívání produktů a zlepšit recyklaci ve všech zemích EU.

Evropská rada ve své tiskové zprávě uvedla, že: „Tyto nové cíle a pravidla více podpoří oběhové hospodářství. Rovněž podpoří růst a pracovní místa, ochrání životní prostředí, podpoří udržitelnost a zlepší zdraví a blahobyt lidí.“

Na jednání trialogu byla předběžně stanovena závazná minimální míra recyklace komunálních odpadů do roku 2025 na 55%, na 60% by se měla zvýšit v roce 2030 a o dalších pět let na 65%. Skládkování by se mělo snížit na maximálně 10%.

Řada zemí, včetně přistupujících států, vyjádřila své výhrady ohledně cílů zaměřených na odklon skládek a míru recyklace. Argumentovali, že potřebují více času na jejich dosažení.

Mezi klíčové prvky dohodnutého textu patří:

  • jasnější definice klíčových pojmů odpadu
  • nové závazné cíle pro snižování odpadů na úrovni EU do roku 2025 a 2030 a do roku 2035. Tyto cíle zahrnují podíl recyklace komunálního odpadu a odpadů z obalů (se specifickými cíli pro různé obalové materiály) a také cíl pro skládkování komunálního odpadu do roku 2035
  • přísnější metody a pravidla pro výpočet pokroku dosaženého při plnění těchto cílů
  • přísnější požadavky na oddělený sběr odpadů, posílení provádění hierarchie odpadů prostřednictvím ekonomických nástrojů a další opatření pro členské státy zabraňující vzniku odpadů
  • minimální požadavky na rozšířené systémy odpovědnosti výrobců. Výrobci v rámci těchto režimů jsou odpovědní za shromažďování použitého zboží, třídění a zpracování za účelem jeho recyklace. Výrobci budou muset za tento účel platit finanční příspěvek vypočtený na základě nákladů na ošetření.

Velvyslanci EU budou informováni o výsledcích posledního trialogu ve středu 20. 12. 2017. Protože se jedná o předběžnou dohodu, bude potvrzena začátkem příštího roku, čili za předsednictví Bulharska. Přesto lze říci, že jde o zcela zásadní posun ve vyjednávání celého balíčku.

Ministr životního prostředí Estonské republiky, Siim Kiisler, k tomu řekl: "V EU končí téměř jedna třetina komunálního odpadu na skládkách a pouze omezený podíl celkového množství se recykluje. Touto dohodou se členské státy EU zavazují k jasným cílům EU v oblasti opětovného použití, recyklace a skládkování a k pravidlům pro lepší nakládání s různými toky odpadů.

Dohoda tak přispěje k rychlejšímu přechodu k oběhovému hospodářství a k minimalizaci našeho dopadu na planetu. Chtěl bych upřímně poděkovat předchozím předsednictvím Rady, Parlamentu a Komisi za jejich odhodlání. Doufám, že členské státy nyní mohou podpořit tento vyvážený a důkladně dohodnutý kompromis.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP