2/2023

Europoslanci vyjednali přísnější cíle v oblasti recyklace

| autor: Martina Jandusová0

Europoslanci vyjednali přísnější cíle v oblasti recyklace

"Návrhy nových českých odpadových zákonů připravených a Ministerstvem životního prostředí široce prodiskutovaných, byť nyní odložených pro novou vládu, korespondují v mnoha směrech s dnes schváleným návrhem. 

I když si většina subjektů v Česku, jejichž zájem je dál především skládkovat, slibovala od balíčku pro ně "lepší podmínky", nedočkají se jich. Naopak," říká k vyjádření EP Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP.

Podle europoslanců musí být recyklováno do konce roku 2025 minimálně 70 % odpadů z obalů a do roku 2030 se musí recyklace zvýšit na 80 %. Dožadují se také ambicióznějšího cíle v oblasti recyklace komunálního odpadu, 70 % z něj by do roku 2030 mělo být rutinně recyklováno.

%pst%

Tato čísla jdou nad rámec navrhovaných cílů Evropské komise v souboru čtyř návrhů směrnic zabývajících se odpady, odpady z obalů, skládkováním a recyklací autovraků, baterií a elektrických zařízení.

Parlament na svém zasedání ve Štrasburku také vložil pozměňovací návrh, který vyzývá k povinnému opětovnému využití minimálně 5 % komunálního odpadu do konce příštího desetiletí.

Europoslanci navíc podpořili snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládky tím, že odmítli Komisí navrhovaných 10 % a navrhli přísnější limit 5 % komunálního odpadu do roku 2030.

"Skládka je nejlevnějším způsob, jak se zbavit odpadu, ale také nejvíce škodlivým pro životní prostředí a lidské zdraví," uvedla europoslankyně Simona Bonafé, vedoucí účastnice jednání Parlamentu k odpadům z obalů.

Poslanci se shodli na tom, že definice komunálního odpadu by měla zahrnovat odpad z malých podniků, úřadů a veřejných institucí, neboť ten je "podobného charakteru jako komunální odpad".

Dále odmítli znovu zavedení původního návrhu evropské exekutivy, že by měl být také "podobný, co do množství", což otevírá snadnější cestu pro členy EU ke splnění recyklačních cílů, jak někteří argumentují.

Celkově lze říci, že European Greens postoj Parlamentu přivítali.

"Vše přidané do balíčku - snížené cíle pro potravinový odpad a odpad v mořích, bezpodmínečné třídění sebraného odpadu a silnější recyklační cíle - bude mít pozitivní vliv na zdraví občanů, životní prostředí a ekonomiku," uvedl europoslanec Bas Eickhout.

Skupina advokacie EEB přivítala podporu, která zvýší využívání ekonomických nástrojů, jakým jsou poplatky za skládkování a spalování, zálohový systém výrobků, stejně jako vyjasnění nakládání s nebezpečnými složkami v odpadech.

"Evropský parlament vyslal jasný signál ministrům životního prostředí EU: Jakýkoli pokus oslabit tyto ambice by ohrozil úsilí o přechod na ekonomiku, která je silnější a účinněji využívá zdroje," uvedl referent pro oblast odpadů EEB Piotr Barczak.

Obchodní skupina European Aluminium řekla, že europoslanci měli "potvrzeno, jak zásadní úlohu hraje měření skutečné míry recyklace v dosahování oběhového hospodářství v Evropě".

Europoslanci pověřili Bonafé a komisi pro životní prostředí, aby Parlament zastupovali v následujících jednáních s národními vládními představiteli.

Komisař pro zlepšení právních úprav, Frans Timmermans, pogratuloval Parlamentu za jeho ambice a slíbil podporu evropské exekutivě při "konfrontaci Rady" v nadcházejících jednáních.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP