Reklama

21. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva Evropského parlamentu

Europoslanci podpořili omezení znečišťování rtutí

Evropský parlament přijal v úterý novou legislativu omezující používání rtuti, která je dlouho přetrvávající znečišťující látkou s neblahými dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Návrh, jenž byl již neformálně dohodnut s Radou ministrů, má za cíl uvést v soulad platné právní předpisy EU s Minamatskou úmluvou o rtuti.

„Rtuť je vysoce toxická a je jednou z deseti nejškodlivějších přirozeně se vyskytujících látek na naší planetě. Nenarozené děti, novorozenci a děti jsou nejzranitelnější skupinou, jelikož jejich vyvíjející se mozek a nervový systém reagují na rtuť velmi citlivě,“ tvrdí zpravodaj Stefan Eck (GUE / NGL, Německo).

„Přestože jsem doufal v ambicióznější text, po přijetí návrhu můžeme alespoň očekávat snížení používání rtuti,“ dodal.

Právní předpis nahradí nařízení o zákazu vývozu rtuti z roku 2008 a zároveň obsáhne i jeho ustanovení. Taktéž omezí dovoz rtuti, zakáže její používání v řemeslné a drobné těžbě zlata, a postupně ukončí její využití ve výrobních procesech.

Zubní amalgám

Cílem legislativy je také postupně ukončit používání rtuti v zubních plombách do roku 2030 a omezit maximální povolenou lhůtu na dočasné skladování odpadní rtuti na pět roků s možností prodloužení na tři roky.

Evropská komise bude mít 3 roky na vytvoření seznamu kontaminovaných lokalit na základě údajů poskytnutých členskými státy. Text byl schválený 663 hlasy, proti 8 a 28 se zdrželo hlasování.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372