Reklama

14. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Martin Odkladal

Europarlament: Skládky by měly být poslední alternativou v EU

Skládkovat by se mělo jen v případě, že neexistuje žádná jiná alternativa. Do roku 2030 by mělo na skládkách končit už jen 5 procent odpadů v rámci Evropské unie.

To jsou "pozmeňováky" Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v rámci návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/31 / ES o skládkách odpadů (celý návrh zprávy si můžete stáhnout níže - pozn. red.).

Odstraňování skládek

Jak je uvedeno ve zprávě, zpravodajka Simona Bonafe schvaluje většinu navržených změn. Zároveň však navrhuje, aby byl tento návrh soudržnější a ambicióznější, a to zejména pokud jde o postupné odstraňování skládkování namísto snižování jeho objemu, zda postupné přiblížení se k ambicióznějšímu cíli na rok 2030.

"V dlouhodobém horizontu by skládkování mělo být povoleno pouze v případě, že neexistují žádné alternativy," říká Bonafé.

Podle ní, i když to nemusí mít okamžitý vliv na realizaci, je důležité mluvit jasnou řečí v celém textu a naznačit, že jakýkoli kvantitativní cíl snížení není samoúčelný a měl by sloužit jako prostředek směrem k udržitelnému řízení zdrojů.

Proto navrhuje, aby se v textu jasně uvedlo, že skládkovat lze pouze zpracovaný odpad, který již nelze recyklovat.

Z deseti na pět procent

Bonafé dále uvádí, že provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí vyžaduje trvalé monitorování a přístup založený na postupných krocích.

Stanovení cíle v daleké budoucnosti bez doprovodných opatření a přechodných kroků je odsouzeno k neúspěchu. Zpravodajka proto navrhuje realistický 25 % cíl pro 2025.

"Pomocí tohoto doplňkového cíle bude možné stanovit ambicióznější cíl skládkování, a to ve výši 5% namísto 10% v roce 2030, který lépe odráží myšlenku oběhového hospodářství," vysvětluje.

Zpravodajka také navrhuje určit dobu odkladu na základě transparentních a srozumitelných kritérií a zavést jednoznačné povolovací řízení pro jakékoliv ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372