1/2024

EU 46/18 Veřejná konzultace týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů, T: 8.10.2018

| autor: Hospodářská komora České republiky0

EU 46/18 Veřejná konzultace týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se ch

Cíl konzultace:

  • Tato konzultace navazuje na analýzu Komise týkající pomezí právních předpisů ve sdělení vydaném 16. ledna 2018.
  • Sdělení se zaměřuje na čtyři překážky, které brání bezpečnému využívání druhotných surovin: nedostatečné informace o přítomnosti látek vzbuzujících obavy ve výrobcích a odpadu; přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech a předmětech z nich vyrobených; problémy při uplatňování kritérií pro stav, kdy odpad přestává být odpadem, a nejasné uplatňování metodik klasifikace odpadů v EU.
  • Kromě cílů a činností uvedených ve sdělení Komise obsahuje pracovní dokument útvarů Komise hlavní výzvy týkající se uvedených čtyř problémů a navrhuje možnosti jejich řešení.
  • Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8.10.2018.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA