1/2024

ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie

| autor: Energetický regulační úřad0

ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie

Jde o první kontroly svého druhu od roku 2016, kdy byl novelizován energetický zákon.

Cenové kontroly podporovaných zdrojů energie vykonávala do roku 2016 Státní energetická inspekce (SEI), poté měly přejít pod ERÚ. Celý proces ale zastavila nejasná dělba kompetencí mezi úřady napříč zákony – v energetickém zákoně, zákoně o podporovaných zdrojích energie a kompetenčním zákoně. SEI tehdy s kontrolami přestala, aniž by je ERÚ zahájil.

„Rada ERÚ už po svém příchodu v roce 2017 deklarovala, že si tyto kontroly nemůže státní správa přehazovat jako horký brambor a musíme se jich chopit. Podporovaným zdrojům jsou ročně vypláceny desítky miliard korun z veřejných prostředků, které nemohou zůstat bez dozoru," říká Vladimír Vlk, radní ERÚ.

V roce 2018 ERÚ proto zvýšil aktivitu v oblasti specificky zaměřených technických kontrol podporovaných zdrojů energie. Sloužily jako příprava k cenovým kontrolám, mj. pro nastavení efektivního a nediskriminačního mechanismu výběru kontrolovaných subjektů.

I když v rámci zjednodušení bývají cenové kontroly spojovány výlučně s fotovoltaikou, v praxi tomu tak není a být ani nemůže. Podporu pobírají také vodní či větrné elektrárny a další zdroje.

Pokud by je ERÚ vynechal, část veřejných financí by stále zůstala bez dohledu a také by mohlo jít o diskriminační přístup. Ten by později napadli u soudů a arbitráží ti, kdo z kontrol vynecháni nebyli.

„Technických kontrol jsme na základě podnětů zvenčí i vlastních jenom za loňský rok zahájili několik desítek. Naše zkušenosti ukazují, že pečlivá příprava se vyplatí. U všech cenových kontrol ukončených v roce 2018 bylo shledáno porušení cenových předpisů. Ne proto, že by chyby byly všude, ale protože díky technickým kontrolám víme, na koho a na co se zaměřit," říká Lucie Polická, ředitelka Sekce kontroly ERÚ.

„Rád bych zdůraznil také to, že jiné než cenové kontroly běží u podporovaných zdrojů energie nadále a k žádné proluce nedošlo. Nevyjasněné kompetence ERÚ a SEI se týkaly výlučně cenových kontrol podporovaných zdrojů energie. Stejně tak neustaly cenové kontroly u jiných typů zdrojů, například v teplárenství," doplňuje radní Vladimír Vlk.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA