Reklama

7. 1. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva ERÚ

ERÚ zahájilo jednání o pravidlech pro V. regulační období

Principy regulace pro V. regulační období budou účinné od roku 2019. Podle zákonných lhůt by měl Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájit veřejný konzultační proces k pravidlům nejpozději v září tohoto roku. ERÚ však potřebnou diskusi odstartoval už nyní.

„Pravidla pro V. regulační období ovlivní vývoj české energetiky, ať už se na to díváme z pohledu spotřebitelů, výrobců, distributorů nebo činnosti samotného regulátora. Předjednat podobu takto důležitého dokumentu proto považuji nejen za žádoucí, ale přímo za nutné,“ říká předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, která se dnes nad tímto tématem sešla se zástupci Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) a Českého plynárenského svazu (ČPS).

Hlavní novinkou, kterou pro V. regulační období ERÚ připravuje, je publikace nákladů, které regulátor povolí zahrnout do regulovaných cen.

„Spotřebitelé mají právo vědět, za co v regulovaných složkách cen energií platí. V obecné rovině se zveřejněním nákladů souhlasí i regulované společnosti, potřeba bude dojednat formu a podrobnosti, včetně případných legislativních změn. Transparentnost je základem pro vzájemnou důvěru,“ vysvětluje Alena Vitásková.

Mezi ryze praktické důvody, proč začaly konzultace v předstihu, patří i změna organizační struktury ERÚ. V srpnu letošního roku končí mandát současné předsedkyni úřadu a podle novely energetického zákona nastoupí do čela pětičlenná rada.

„Věřím, že její členové ocení kvalitně připravené materiály. Dělám všechno pro to, abych zachovala kontinuitu jednání ERÚ, přechod pod radu byl co nejjednodušší, nenarušil fungování úřadu a stabilitu energetického sektoru,“ říká Alena Vitásková.

Ustanoveny byly dvě pracovní skupiny – jedna pro elektřinu a druhá pro plyn. Zástupci regulovaných subjektů a regulátora v nich zasednou už v průběhu ledna.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372