2/2023

ERÚ je zapojen do projednávání zimního balíčku

| autor: Energetický regulační úřad0

ERÚ je zapojen do projednávání zimního balíčku

Za účasti zástupců Energetického regulačního úřadu (ERÚ) projednal v únoru Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni souhrnný materiál Předběžná rámcová pozice ČR k legislativním návrhům zimního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Materiál obsahuje předběžné pozice ministerstva průmyslu a obchodu, ERÚ a dalších rezortů k jednotlivým legislativním návrhům zimního energetického balíčku k implementaci Energetické unie, který Evropská komise (EK) vydala 30. listopadu 2016.

Na přibližně tisícovce stran balíček EK „rýsuje" nejen cíle pro evropskou energetiku do roku 2030, ale navrhuje také novou podobu designu evropské energetiky na úrovni velkoobchodu i maloobchodu v budoucích letech.

Mezi hlavními subjekty energetického sektoru panují z balíčku spíše obavy – nejen kvůli změnám, které mnohdy mohou negativně dopadnout i na Českou republiku (ČR), ale také proto, jak se celý balíček povede v průběhu legislativního procesu projednat tak, aby jako celek dával smysl a přinesl spotřebitelům reálný pokrok.

ERÚ trvale zastává názor, že další změny politiky Evropské unie (EU) v oblasti energetiky mají nastat teprve po řádném vyhodnocení dosavadních kroků a jejich dopadů na energetický trh, včetně kvantifikace dopadů na spotřebitele.

To se doposud nestalo. ERÚ se tak oprávněně obává, že implementace dalších nových nařízení v oblasti energetiky povede k růstu cen pro konečné spotřebitele, kteří z těchto nařízení nebudou mít prokazatelný přínos.

Z nově navrhovaných legislativních návrhů, které balíček obsahuje, je třeba zmínit nařízení o správě Energetické unie a návrhy k novému uspořádání trhu s elektrickou energií. Součástí balíčku je revize směrnic o obnovitelných zdrojích energie, energetické účinnosti a energetické náročnosti budov, do kterých jsou promítnuty dříve dohodnuté klimaticko-energetické cíle do roku 2030.

Další skupinu návrhů pak tvoří čtyři „elektroenergetické směrnice". ERÚ se stal gestorem legislativního projednání návrhu revize nařízení o Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a je spolugestorem u většiny dalších legislativních iniciativ.

ERÚ možnost spolupráce na podobě balíčku dokumentů vítá, protože sám dlouhodobě podporuje vytvoření efektivního a jasného rámce politiky EU v oblasti energetiky a nákladově efektivní a technologicky neutrální přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Z tohoto důvodu se také do vnitrostátního projednávání příslušných legislativních návrhů aktivně zapojuje, stejně jako do diskusí na úrovni příslušné pracovní skupiny Rady EU. ERÚ se přitom řídí dvěma prioritními ohledy – zamezení budoucím nákladům pro spotřebitele a posílení nezávislosti regulátorů.

ERÚ bude i nadále podporovat všechny návrhy týkající se posílení transparentnosti nákladů a zároveň posílení kontroly ze strany spotřebitelů tak, aby regulované ceny odrážely pouze ekonomicky a účelně vynaložené náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu regulované činnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP