2/2023

ENVIGATE znamená blíž k dodavatelům služeb

| autor: Pavel Mohrmann0

ENVIGATE znamená blíž k dodavatelům služeb

Přednáška věnovaná ENVIGATE odkryla, že tato služba je sice primárně ušitá na chemický průmysl, ale bude prospěšná i řadě navazujících odvětví. Autorem myšlenky ENVIGATE je Jan Holomek, jednatel společnosti ReachSpektrum, s.r.o., a proto jsme se právě jeho zeptali na podrobnosti.

Mohl byste objasnit, co vlastně ENVIGATE je?

ENVIGATE je realizovaný nápad, který zjednoduší lidem práci. Lidem, kteří hledají dodavatele služeb potřebných ke svému podnikání, pro svůj podnik. Proto jsme vytvořili webový portál, který hledání dodavatelů významně ulehčí a hlavně zkrátí.

U nás nekupujete žádné zboží. Není tedy možné u nás pořídit třeba posypovou sůl. Musíte ji koupit jinde. Zdají-li se Vám dodavatelé v Čechách nebo v Evropě příliš drazí a máte schopného obchodníka, můžete ji koupit třeba od dodavatele v Číně za poloviční cenu. V tu chvíli se stanete dovozcem a narazíte na povinnost registrace podle nařízení REACH1.

V případě, že nemáte zkušenosti a o registraci nic nevíte, potřebujete někoho, kdo za vás vyřeší všechny legislativní povinnosti a toho najdete na ENVIGATE.

Portál je již v provozu?

Ano i ne. Nyní je ENVIGATE hotový po technické stránce. Jsme právě ve fázi, které se v zahraničí říká pre-flight check – kontrola před startem. Současně víme, že potřebujeme uživatele i dodavatele, aby se portál stal funkčním. A proto jsme připravili model, který každému zájemci umožní si vyzkoušet, jak ENVIGATE funguje.

Znamená to, že dodavatel nabízející služby se ve spolupráci s námi zaregistruje, nastaví nabízené služby a získá tak účet FREE, který je zcela zdarma. Jeho nejvýznamnější omezení je v počtu poptávek, na které může dodavatel odpovědět, chcete-li zaslat jeho vlastní nabídku. V rámci FREE účtu je možné odpovědět na 5 poptávek během roku. Chceme, aby podmínky byly zajímavé i pro malé dodavatele, kteří nabízejí specifickou, ale kvalitní službu. Může se tak stát, že zdarma získáte až 5 nových zakázek.

Pokud chce firma nabízet více, může svůj účet navýšit na typ BASIC, který stojí 590 EUR ročně. Firma tak získá vyšší limit pro zasílání většího počtu nabídek (20 za rok), podrobný firemní zápis a hodnocení kvality2 dodávaných služeb, tzv. rating.

Vraťme se k registraci posypové soli. Uživatel na portálu vyhledá: „registrace REACH“, ENVIGATE zobrazí nejrelevantnější službu odpovídající zadanému dotazu a zároveň nabídne další související služby, které jsou s registrací REACH obvykle spojeny nebo jsou jí příbuzné. Stačí vybrat požadovanou službu a portál vypíše seznam vhodných dodavatelů registrovaných na ENVIGATE, kteří jsou schopni tuto vybranou službu dodat.

Co znamená ENVIGATE pro uživatele poptávající služby?

Člověka nebo firmu, kteří hledají dodavatele, využití portálu nic stát nebude. Zadávání poptávek je zcela zdarma. Nemusí se bát ani žádných jiných dodatečných skrytých poplatků či závazků. Potřeba je jediná a to uvést platnou emailovou adresu, aby bylo možné někam poslat odpověď na zadanou poptávku. Při prvním zadání poptávky se automaticky vytvoří účet, ve kterém se poptávky a nabídky přehledně seřadí. Na uvedený email poté chodí jen zprávy o tom, že máte novou nabídku.

Máte představu, kolik firem by mohlo být v ENVIGATE na straně nabídky?

Počet dodavatelů není omezen, stejně jako rozsah jejich služeb. Jde o to, co dokážou nabídnout. Ano, zabýváme se chemií, proto začínáme v oblasti služeb pro chemický průmysl. REACH ale zasahuje do všech oborů.

Pokud je na trhu 10 firem, které aktivně pomáhají firmám splnit povinnosti dle REACH, tak je tady dalších 20 firem, které se zabývají problematikou Bezpečnostních listů, jen v Praze je asi 50 firem, které se zabývají ekologickým poradenstvím. A ty všechny chceme přivítat a dát jim zcela unikátní možnost nabídnout své služby těm, kteří je potřebují.

To, že v ENVIGATE v současné době chybí některá služba znamená pouze to, že čeká, než ji tam pro Vás přidáme. I kdyby ji nabízela jediná firma, a my budeme vědět, že je to pro uživatele služba smysluplná, přidáme ji.

Vstupuje ENVIGATE do obchodního jednání mezi poptávajícím a dodavatelem?

Ne, ENVIGATE nezasahuje do obchodního jednání. Portál pouze páruje poptávku s relevantní nabídkou. Chceme, aby podmínky používání byly stejné pro všechny. Dodavatel neví, kdo je poptávající. Do určité chvíle je poptávající anonymní. To podle nás přispívá k férovosti nabídek. Setkali jsme se s tím, že když jsme poptávali službu jako poradenská firma, dostali jsme nabídku, která byla o 30 % vyšší, než cena, kterou jsme ve finále dostali, když jsme se ptali jménem našeho klienta a tím ho vlastně dodavateli odkryli.

Naproti tomu, poptávající vždy ví, kdo mu dává nabídku. V okamžiku, kdy poptávající řekne, že se mu nabídka líbí, a chce s dodavatelem vstoupit v kontakt, ENVIGATE rozkryje vzájemně kontakty. Pak už je to pouze záležitostí nabízejícího a poptávajícího. ENVIGATE do transakce žádným způsobem nevstupuje.

Existuje něco podobného u nás nebo v zahračí?

Dělali jsme si průzkum a zjistili jsme, že ne. Existují katalogy, to ano. Na různých portálech se za peníze můžete stát dokonce „ověřenými“ dodavateli. Chceme nabídnout něco víc. ENVIGATE nejen, že propojí vhodnou nabídku, ale bude vybaven i hodnocením a to oboustranným – uživatelem i dodavatelem. Takže další poptávající již budou vidět, jak se s dodavatelem pracuje, jak je populární a spolehlivý.

Kdo by měl být standardním uživatelem ENVIGATE?

V současném pojetí je obvykle podnikový ekolog člověk, který má nejblíže předpisům, s jejichž plněním jsou často spojeny dodávky služeb. Dále to mohou být třeba bezpečnostní technici předpisů v oblasti BOZP je mnoho a vždy je s tím spojená nějaká služba, potřeba někoho proškolit a vytvořit dokumentaci. Zkrátka se vším, s čím je spojena nějaká služba, která souvisí se souladem s platnými předpisy a v podniku je za ni někdo odpovědný, tak právě tento člověk je ten, který by v ENVIGATE měl nalézt pomoc při hledání vhodného dodavatele.

_______________________________________________________________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Text s významem pro EHP)

2 Hodnocení kvality je funkce, která bude zavedena v průběhu roku 2017.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP