Reklama

ENERGIE

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složená z ministrů na Ministerstvu pro místní rozvoj projednala stav přípravy programového období 2021-2027, včetně návrhu nového Fondu pro spravedlivou transformaci. Stranou nezůstal ani aktuální stav čerpání prostředků z fondů EU.


ČEZ postupně ekologizuje elektrárny, tak aby byly co nejlépe připraveny na nová evropská pravidla. Instalace moderních technologií již byly či budou provedeny například na elektrárnách Ledvice, Tušimice, Prunéřov, Počerady, Dětmarovice a v teplárnách Mělník, Poříčí a Hodonín.


Technická expertní skupina pro udržitelné finance vydala publikaci týkající se klasifikace EU pro zelené ekonomické aktivity, neboli pro taxonomii, a dále zprávu týkající se standardů pro zelené dluhopisy EU.


Evropská komise představila balík strategických iniciativ v oblasti ochrany životního prostředí, kterou nazvala „Zelená dohoda pro Evropu“. Ihned poté, co tento dokument koncem loňského roku spatřil světlo světa, bylo jasné, že bude jedním z hlavních témat letošní konference Dny teplárenství a energetiky 2020.


Celkově 199 investičních akcí naplánoval ČEZ na letošní rok pro Jadernou elektrárnu Temelín. Investuje do nich 1,9 miliard korun. Je to o něco více než dlouhodobý roční průměr, který se pohybuje kolem jedné miliardy korun. Soustředit se přitom bude na posílení bezpečnosti, efektivitu výroby a životní prostředí. Od začátku provozu ČEZ do modernizace Temelína investoval 20,5 miliard korun.


Energeticky náročné a provozně drahé budovy měst a obcí mohou být opět úspornější.


Ministři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí diskutovali o Zelené dohodě pro Evropu a o jejím propojení s včera zveřejněným návrhem „klimatického zákona,“ a také s očekávaným Akčním plánem pro oběhové hospodářství.


V poslední době se několikrát v médiích objevila zpráva, že v Německu je teplo levnější než u nás. Postaralo se o to Sdružení českých, moravských a slezských SVJ (SČMSVJ), které je spolu s Českou psychoenergetickou společností a Komorou fotografických živností pobočným spolkem při Společenstvu drobného podnikání.


Služba pro předplatitele.


Evropská komise zveřejnila návrh klimatického zákona, kterým chce stanovit právně závazný cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je nepřijatelné, aby Evropská komise mohla po roce 2030 sama bez souhlasu členských států a Evropského parlamentu rozhodovat o cestě ke klimatické neutralitě.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372