Reklama

ENERGIE

Služba pro předplatitele.


Téměř žádná z devatenácti menších tepláren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k jednacímu stolu Teplárenské sdružení ČR a Český plynárenský svaz.


Šestimístné letadlo poháněné bateriovým systémem v pondělí poprvé letělo nad Spojeným královstvím. Jedná se o největší evropské elektroletadlo právě v době, kdy letecký průmysl odhalil, že chce po Evropské unii vysoké investice  do inovací v letectví.


Automobilka Tesla dostala schválení na výrobu svých inovativních bezkobaltových baterií pro model 3. Baterie budou obsahovat sloučeniny lithia, železa a fosforu.


Primátoři hlavních měst zemí Visegrádské skupiny (V4) podepsali otevřený dopis Evropské radě. Žádají v něm o finanční podporu, přičemž deklarují odhodlání přistoupit k překonávání důsledků pandemie COVID-19 jako k příležitosti pro hledání chytrých řešení, která přispějí ke zlepšení kvality života a k překonání výzev spojených s klimatickou změnou.


Pravidelné havarijní cvičení, které prověřuje připravenost zaměstnanců proběhlo v Teplárně ve Dvoře Králové nad Labem. Simulace úniku oleje s reálnou možností požáru, prověřila lidi i techniku. Důležitou součástí cvičení byla i komunikace s příslušnými složkami integrovaného záchranného systému a zaměstnanci. Všichni prošli na výbornou.


Evropská komise dnes spustí platformu pro spravedlivou transformaci, která pomůže členským státům s vypracováním plánů na spravedlivou transformaci, na jehož základě budou mít členské státy přístup k finančním prostředkům EU z daného fondu.


Služba pro předplatitele.


Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 %, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst [1]a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun (4,5 miliardy EUR)%.


Češi mají pověst národa, který až tak nevnímá problematiku řešení klimatické změny, ale i u nás jsme už dospěli k poznání, že řešit to musíme.“ řekl na setkání nad tématem odklonu od uhlí prezident Hospodářské komory České republiky, Vladimír Dlouhý.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372