1/2024

Energetici radí: Než kopnete do země, vyžádejte si zdarma a online informace o poloze energetických sítí

| autor: ČEZ0

Energetici radí: Než kopnete do země, vyžádejte si zdarma a online informace o poloze energetickýc

Společnost ČEZ Distribuce prostřednictvím internetového GEOPORTÁLU poskytuje informace o poloze energetických sítí zdarma, online a v digitální formě přijde vyjádření na zadaný e-mail. Navíc tak lidé mohou předejít hrozím úrazům elektrickým proudem i poškození distribučního zařízení. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci na: https://geoportal.cezdistribuce.cz

Geoportál umožňuje klientům, projektantům i samosprávám získat i předat rychle a pohodlně data a informace o existenci sítí i další analytické podklady prostřednictvím internetu.

ČEZ Distribuce eviduje energetická zařízení a sítě v systému TE-GIS (technická evidence a geografický informační systém), který je tak datovou základnou pro navazující systémy sloužící pro výpočty sítí či pro dispečerské řízení distribuční soustavy.

Od roku 2012 kdy jsme uvedli Geoportál v život jsme do konce roku 2019 zpracovali 1,19 milionů požadavků zákazníků. Celkové množství všech vyřízeným požadavků společností Skupiny ČEZ přesáhlo 2,3 milionu. V roce 2019 byl v rámci pokračování digitalizace Geoportál napojen na další internetové portály jejich prostřednictvím přijímá požadavky. 

Každý rok počty zpracovaných požadavků narůstají a nás těší, že veřejnost laická i odborná tyto moderní způsoby komunikace využívá. Digitální forma a automatizované zpracování, je pro vyřízení takového objemu požadavků nezbytné,“ uvádí Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

 ČEZ Distribuce jako významný správce technické infrastruktury, spolupracuje také při přípravě Digitální technické mapy České republiky. Jde hlavně o digitalizaci a zjednodušení komunikace účastníků stavebního řízení. I ČEZ Distribuce patří se svými, více jak 20 tis. projekty ročně, mezi významné stavebníky a s problémy stavebního řízení, zejména u liniových staveb, má velké zkušenosti.

Proto společnost připravuje rozhraní i využití Geoportálu pro příjem požadavků prostřednictvím nového Portálu stavebníka

„Spuštění Digitální technické mapy ČR je plánováno v roce 2023, ale práce na definici dat a rozhraní informačních systémů již probíhají. Není jednoduché nalézt průnik požadavků napříč jednotlivým správci technické infrastruktury různých odvětví: elektroenergetika, plynárenství, doprava, telekomunikace a dalších,“ dodává Martin Zmelík.

Odborná veřejnost - projektanti a zhotovitelé dokumentace skutečného provedení staveb plně využívají automatizované poskytování digitálních dat a předávání zpracované dokumentace v elektronické – digitální podobě přitom využívají nové nástroje pro vzájemné předávání digitálních dat i automatizované kontroly do systémů ČEZ Distribuce.

Webová aplikace na adrese https://geoportal.cezdistribuce.czumožňuje zákazníkům získat snadno a rychle přístupk datům společností ČEZ Distribuce, a. s.,ČEZ ICT Services, a. s. a TELCO PRO Services, a.s. využitelným především pro:

  • Sdělení o existenci sítí
  • Dokumentace sítí pro potřeby projektantů investičních akcí
  • Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
  • Data o poloze technické infrastruktury pro pořizovatele územně analytických podkladů
  • Úložiště dat pro jednotlivé požadavky
  • Portál PEPO k zadání požadavku na vypnutí, zajištění a služby na zařízení DS
  • Aplikace je k dispozici zdarma a umožňuje mj. i sledování stavu vyřízení zadané žádosti. Základní informace o zahájení zpracování žádosti a možnosti odebrání výstupu obdrží klient e-mailem

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA