1/2024

Emise: Poslanci EP vyzývají Komisi a členské státy k přehodnocení svých postupů

| autor: Zpravodaj EP0

Emise: Poslanci EP vyzývají Komisi a členské státy k přehodnocení svých postupů

V samostatném hlasování poslanci upravili nařízení EU pro schvalování typu tak, aby bylo testování bezpečnosti a dopadů na životní prostředí nezávislejší, s přísnějším dohledem nad automobily, které jsou v provozu.

Nezávazné doporučení Komisi a Radě EU jsou založena na závěrečné zprávě Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS).

Členové EMIS dospěli k závěru, že ačkoli Evropská komise a členské státy byly již před více než deseti lety informovány, že se emise oxidů dusíku (NOx) vozidel s dieselovým motorem v laboratorních testech výrazně liší od hodnot naměřených na silnicích, nedokázaly jednat tak, aby chránili kvalitu ovzduší a veřejné zdraví.

Mimoto kontrolní úřady v členských státech vykonávaly pouze standardní zkoušky pro schválení typu, neměly pochybnosti a nehledaly „odpojovací zařízení“.

Stejně tak neměla Komise žádná podezření. Poté, co došlo ke skandálu s emisemi v září 2015, Komise očekávala, že členské státy povedou vyšetřování a nenaléhala na dodatečné aktivity. Členské státy však nedokázaly penalizovat výrobce automobilů ani požadovat svolání nevyhovujících vozidel, poznamenává text.

Doporučení pro zlepšení právních předpisů EU a k zajištění jejich dodržování

Klíčová doporučení jsou následující:

• veškerá příprava návrhu legislativy, týkající se oblasti kvality ovzduší a emisí by měla být zařazena do portfolia jednoho komisaře a generálního ředitelství s cílem zlepšit dohled a zaměření,

• právní předpisy EU týkající se emisí při reálném provozu by měly být přijaty co nejdříve včetně testování, které pokrývá širokou škálu podmínek při samotné jízdě, ale také s nepředvídatelnými variantami, jak odhalit nezákonná odpojovací zařízení,

zájemci o koupi automobilu, kteří byli skandálem s emisemi poškozeni, by měli být odškodněni odpovědnými výrobci automobilů. Komise by také měla navrhnout pravidla pro kolektivní odškodnění v rámci harmonizovaného systému EU a k posílení ochrany spotřebitele,

  • směrnice pro nové schvalování typu by měla být přijata co nejrychleji, aby byl zaveden nový dohled EU nad systémem, s jasně definovanými odpovědnostmi.

Poslanci přepracují nařízení EU pro schvalování aut tak, aby se zabránilo dalším skandálům s emisemi

V samostatném hlasování schválil Parlament změny v legislativním návrhu Komise EU o schvalování typu s cílem zlepšit kontrolu testovacích center a národních orgánů, které schvalují vozidla k prodeji.

Kontroly v provozu začleněných automobilů, by měly být posíleny. Dále by Komise měla získat více dohledových pravomocí, aby mohla ověřit, zda vnitrostátní orgány dělají správně svou práci a aby mohla v některých případech sama otestovat auta.

Členské státy EU by měly pravidelně testovat alespoň 20% automobilů umístěných na svůj trh v předchozím roce, uvádí text. Výrobci automobilů, kteří pozměnili výsledky zkoušek, by měli dostat pokutu až do výše 30.000 € za vozidlo.

Prostředky získané z těchto pokut by měly být použity na podporu dozoru nad trhem, odškodnění postižených spotřebitelů, případně na ochranu životního prostředí, je dále uvedeno.

Další kroky

Pozměněný schvalovací návrh byl vrácen zpět do Výboru pro vnitřní trh s ohledem na nadcházející interinstitucionální jednání. Rada se musí ještě dohodnout o svém postoji k tomuto dokumentu před tím, než začne třístranné jednání („trialog“) s Parlamentem a Komisí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA